นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

 1. บทนำ
  1. ยินดีต้อนรับสู่แพลตฟอร์ม AirPay (“แพลตฟอร์ม”) ที่ดำเนินการโดยแอร์เพย์และบริษัทในเครือ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้โดยเอกเทศและรวมกันเรียกว่า "บริษัท", "เรา", "พวกเรา" หรือ "ของเรา"). บริษัทรับผิดชอบภายใต้กฎหมายและข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง ("กฎหมายความเป็นส่วนตัว") อย่างจริงจังและมุ่งมั่นที่จะเคารพสิทธิและมีความตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกคนของแพลตฟอร์มของเรารวมถึงบริการที่เรามอบให้บนแฟลตฟอร์มของเรา (เราจะอ้างอิงถึงแพลตฟอร์มและบริการที่เรามอบให้บนแพลตฟอร์มของเรารวมกันว่า "บริการ") เราเห็นถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้ไว้วางใจมอบให้กับเรา และเชื่อมั่นว่าเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะจัดการ ปกป้อง และประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างถูกต้อง นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว” หรือ “นโยบาย”) ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยให้คุณทำความเข้าใจในวิธีการที่เราใช้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือประมวลข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้ให้ไว้กับเรา และ/หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณ ไม่ว่าจะปัจจุบันหรือในอนาคต และเพื่อช่วยเป็นข้อมูลที่ให้คุณทำการตัดสินใจก่อนการให้ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ของคุณแก่เรา โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยละเอียด หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อมูลนี้หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดดูในหมวดที่มีหัวข้อ "คำถาม ความกังวล หรือข้อร้องเรียน? ติดต่อเรา" ที่ส่วนท้ายของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
  2. "ข้อมูลส่วนตัว" หรือ "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูล ไม่ว่าจะจริงหรือเท็จเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถถูกระบุยืนยันตัวตนได้จากข้อมูลนั้นๆ หรือจากข้อมูลนั้นๆ และข้อมูลอื่นที่องค์กรมี หรือมีแนวโน้มจะเข้าถึงได้ ตัวอย่างทั่วไปของข้อมูลส่วนตัวอาจรวมถึงชื่อ หมายเลขประจำตัว และข้อมูลการติดต่อ
  3. โดยการใช้บริการ ทำการลงทะเบียนบัญชีกับเรา การเข้าชมแพลตฟอร์มของเรา หรือเข้าถึงบริการ คุณได้รับทราบและตกลงว่าคุณยอมรับข้อปฏิบัติ ข้อบังคับ และ/หรือนโยบายที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และ ณ ที่นี้คุณยินยอมให้เราทำการรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณตามที่อธิบายไว้ในนี้ หากคุณไม่ยิมยอมให้ทำการประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดอย่าใช้บริการของเราหรือเข้าถึงแพลตฟอร์มของเรา หากเราเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะประกาศการเปลี่ยนแปลงหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้รับการแก้ไขบนแพลตฟอร์มของเรา เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ณ เวลาใดๆ ก็ได้
 2. บริษัทจะรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อไร?
  1. เราจะ/อาจจะรวบรวมข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณ : 
   • เมื่อคุณลงทะเบียนและ/หรือใช้บริการหรือแพลตฟอร์มของเรา หรือเปิดบัญชีกับเรา;
   • เมื่อคุณส่งแบบฟอร์มใดๆ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ แบบฟอร์มคำร้องหรือแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ของเรา ไม่วาจะเป็นแบบออนไลน์หรือในทางกายภาพ;
   • เมื่อคุณเข้าทำข้อตกลงใดๆ หรือมอบเอกสารหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเรา หรือเมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ของเรา;
   • เมื่อคุณปฏิสัมพันธ์กับเรา เช่น ผ่านทางโทรศัพท์ (ซึ่งอาจถูกบันทึก) จดหมาย โทรสาร การพบปะต่อหน้า โซเชียลมีเดีย และอีเมล;
   • เมื่อคุณใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเรา หรือมีปฏิสัมพันธ์กับเราผ่านแพลตฟอร์มของเรา หรือใช้บริการบนแพลตฟอร์มของเรา ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ผ่านคุกกี้ซึ่งเราอาจใช้เมื่อคุณมีปฏิสัมพันธ์กับแอพพลิเคชั่นหรือแพลตฟอร์มของเรา;
   • เมื่อคุณทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มหรือบริการของเรา;
   • เมื่อคุณให้คำติชมหรือเรื่องร้องเรียนแก่เรา;
   • เมื่อคุณส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับเราไม่ว่าด้วยเหตุผลใด                                                                  ตามที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการเข้าถึงข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมด และระบุเป็นเพียงตัวอย่างทั่วไปบางส่วนของข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณที่อาจถูกเก็บรวบรวมเท่านั้น
  2. เมื่อคุณเข้าชม ใช้ หรือปฏิสัมพันธ์กับแพลตฟอร์มหรือแอพพลิเคชั่นมือถือของเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลบางอย่างแบบอัตโนมัติหรือวิธีการเชิงรับอื่นๆ โดยการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้อาจถูกดาวน์โหลดสู่อุปกรณ์ของคุณและอาจกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในอุปกรณ์ของคุณ ข้อมูลที่เรารวบรวมอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ที่อยู่อินเตอร์เน็ตโพรโตคอล (IP) ของคุณ ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์เคลื่อนที่และชนิดของบราวเซอร์ ชนิดของอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณลักษณะของอุปกรณ์เคลื่อนที่ ตัวระบุอุปกรณ์เฉพาะ (UDID) หรือตัวระบุเครื่องมือเคลื่อนที่ (MEID) สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ที่อยู่ของเว็บไซต์ที่ทำการอ้างอิง (ถ้ามี) และหน้าที่คุณเข้าชมบนแพลตฟอร์มและแอพพลิเคชั่นมือถือของเรา และเวลาที่เข้าชม เราอาจรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ (ตามที่นิยามไว้ด้านล่าง) เท่านั้น
  3. แอพพลิเคชั่นมือถือของเราอาจรวบรวมข้อมูลที่มีความแม่นยำเกี่ยวกับตำแหน่งของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณโดยเทคโนโลยี เช่น GPS ไวไฟ เป็นต้น เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลข้อมูลนี้เพื่อหนึ่งหรือหลายวัตถุประสงค์ รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ บริการที่อิงตามตำแหน่งที่ตั้งที่คุณขอหรือเพื่อจัดส่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องแก่คุณโดยอิงจากตำแหน่งของคุณ หรือเพื่อให้คุณแบ่งปันตำแหน่งของคุณกับผู้ใช้คนอื่นในฐานะส่วนหนึ่งของบริการในแอพพลิเคชั่นมือถือของเรา สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนใหญ่ คุณสามารถถอนการอนุญาตของคุณที่จะให้เราเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของคุณผ่านการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณได้ หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการปิดใช้งานบริการบอกตำแหน่งของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ หรือผู้ผลิตอุปกรณ์
 3. ข้อมูลส่วนตัวใดที่บริษัทจะรวบรวม?
  1. ข้อมูลส่วนตัวที่บริษัทอาจรวบรวม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:
   • ชื่อ;
   • ที่อยู่อีเมล;
   • ที่อยู่สำหรับแจ้งค่าบริการ;
   • บัญชีธนาคารและข้อมูลการชำระเงิน;
   • ข้อมูลบัตรเครดิต/บัตรเดบิตและข้อมูลการชำระเงิน
   • หมายเลขโทรศัพท์;
   • เพศ;
   • ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับผู้ใช้เมื่อผู้ใช้ลงชื่อเข้าร่วมเพื่อใช้บริการหรือแพลตฟอร์มของเรา และเมื่อผู้ใช้เข้าใช้บริการหรือแพลตฟอร์ม เช่นเดียวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องว่าผู้ใช้เข้าใช้บริการหรือแพลตฟอร์มของเราอย่างไร; และ
   • ข้อมูลรวมเกี่ยวกับเนื้อหาที่ผู้ใช้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
  2. หากคุณไม่ต้องการให้เรารวบรวมข้อมูล/ข้อมูลส่วนตัวที่ได้กล่าวไปแล้ว คุณสามารถการเลือกออกจากการให้ข้อมูล ได้ทุกเมื่อโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรส่งไปยังเจ้าหน้าด้านการปกป้องข้อมูลของเรา ข้อมูลเพิ่มเติ่มเกี่ยวกับการเลือกออกจากการให้ข้อมูล สามารถดูได้ในหมวดด้านล่างในหัวข้อ "วิธีการเลือกออกจากการให้ข้อมูล ลบ ร้องขอการเข้าถึง หรือแก้ไขข้อมูลที่คุณมอบให้กับเราได้อย่างไร?" โปรดทราบว่า อย่างไรก็ตาม การเลือกออกจากการให้ข้อมูล ที่เรารวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณ หรือการเพิกถอนความยินยอมของคุณที่จะให้เรารวบรวม ใช้ หรือประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจส่งผลต่อการใช้บริการของคุณ
  3. เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากคุณ ข้อมูลรายละเอียดบัตรเครดิตของคุณจะไม่ถูกขาย แลกเปลี่ยน โอนถ่าย หรือมอบให้แก่บริษัทอื่นใดเว้นแต่เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่คุณตามที่คุณร้องขอ ซึ่งรวมถึงการโอนถ่ายข้อมูลบัตรเครดิตของคุณให้แก่บริษัทประมวลผลการชำระเงินภายนอก โดยบริษัทประมวลผลการชำระเงินภายนอกจะเก็บข้อมูลรายละเอียดบัตรเครดิตของคุณทั้งหมด (เราจะไม่เก็บข้อมูลบัตรเครดิตใดๆ ของคุณ และจะโอนข้อมูลทั้งหมดไปยังที่เก็บข้อมูลที่มีความปลอดภัยโดยตรง โดยไม่ผ่านเซิร์ฟเวอร์ของเรา)
 4. การสร้างบัญชี
  เพื่อใช้การทำงานบางอย่างของบริการ คุณจะต้องสร้างบัญชีผู้ใช้ซึ่งจะต้องให้คุณส่งมอบข้อมูลส่วนตัวบางอย่าง เมื่อคุณลงทะเบียนและสร้างบัญชี เราจะต้องให้คุณเตรียมข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ และอาจเลือกให้ชื่อ ที่อยู่อีเมลของคุณ และไอดีผู้ใช้ (ตามที่นิยามในข้อตกลงการให้บริการของเรา) ให้แก่เรา เมื่อทำการเปิดใช้งานบัญชี คุณจะเข้าระบบได้ด้วยหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณและรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (“OTP”) ทั้งนี้ คุณสามารถทำการเลือกรหัสผ่านหรือรูปแบบการปลดล๊อกเพื่อให้คุณสามารถปลดล๊อกแอปพลิเคชันได้
 5. การดูหน้าเว็บ
  เช่นเดียวกับแพลตฟอร์มส่วนใหญ่ อุปกรณ์เคลื่อนที่หรือคอมพิวเตอร์ของคุณส่งข้อมูลซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณที่จะถูกเก็บไว้โดยเซิร์ฟเวอร์ของเว็บเมื่อคุณเข้าดูเว็บไซต์ผ่านแพลตฟอร์มของเราโดยปกติ ซึ่งจะรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ที่อยู่ไอพีของอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ ระบบปฏิบัติการ ชื่อ/รุ่นของบราวเซอร์ หน้าเว็บอ้างอิง หน้าที่ถูกเรียก วัน/เวลา และบางครั้ง "คุกกี้" (ซึ่งสามารถปิดการใช้งานได้ในการตั้งค่าบราวเซอร์ของคุณ) เพื่อช่วยแพลตฟอร์มในการจำการเข้าชมครั้งล่าสุดของคุณ หากคุณลอกอิน ข้อมูลนี้จะเชื่อมโยงกับบัญชีส่วนตัวของคุณ นอกจากนี้ ข้อมูลยังรวมถึงสถิติที่ไม่ระบุตัวตนเพื่อให้เราเข้าใจว่าผู้เข้าชมใช้งานแพลตฟอร์มของเราอย่างไร
 6. คุกกี้
  1. ในบางครั้ง เราอาจใช้ "คุกกี้" หรือคุณลักษณะอื่นๆ เพื่อให้เราหรือบุคคลที่สามรวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูลที่อาจช่วยเราปรับปรุงแพลตฟอร์มหรือบริการของเรา หรือช่วยเรานำเสนอบริการและคุณลักษณะใหม่ๆ “คุกกี้” คือตัวระบุยืนยันที่เราส่งไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณที่จะช่วยให้เราจดจำคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ และบอกเราว่าบริการหรือแพลตฟอร์มถูกใช้งานหรือเข้าชมเป็นอย่างไรและเมื่อไร โดยคนจำนวนเท่าไร และเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวภายในแพลตฟอร์มของเรา เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลคุกกี้เข้ากับข้อมูลส่วนตัว นอกจากนี้ คุกกี้ยังเชื่อมโยงกับข้อมูลเกี่ยวกับว่ามีรายการใดที่คุณได้เลือกไว้สำหรับหน้าการซื้อที่คุณดู หรือเกมที่คุณเล่น คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อส่งมอบเนื้อหาที่จำเพาะต่อความสนใจของคุณ และเพื่อตรวจตรา การใช้งานเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์ม
  2. คุณสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้โดยการเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมในบราวเซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากคุณทำเช่นนี้คุณอาจจะไม่สามารถใช้หน้าที่การทำงานต่างๆ ของเว็บไซต์หรือบริการของเราได้อย่างเต็มที่
 7. การดูและการดาวน์โหลดเนื้อหาและการโฆษณา
  เช่นเดียวกับการเข้าดูหน้าเว็บ เมื่อคุณเข้าถึงซอฟท์แวร์หรือหน้าเว็บอื่นบนแพลตฟอร์มของเราหรือผ่านบริการของเรา ข้อมูลเดียวกันโดยส่วนใหญ่ถูกส่งให้กับเรา (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ที่อยู่ไอพี ระบบปฏิบัติการ ฯลฯ) แต่แทนที่จะเป็นการเข้าดูหน้าเว็บ คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณส่งข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหา โฆษณา และ/หรือซอฟท์แวร์ที่ถูกติดตั้งโดยบริการ และแพลตฟอร์มและเวลาให้กับเรา
 8. ชุมชนและการสนับสนุน
  1. เราให้การสนับสนุนลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทางสายด่วน อีเมลและแบบฟอร์มคำติชมบนแพลตฟอร์ม เพื่อให้การสนับสนุนลูกค้า เราจะขอที่อยู่อีเมลของคุณ นอกเหนือจากข้อมูลนี้ เราจะไม่ขอข้อมูลส่วนตัวใดๆ เพื่อให้การสนับสนุนลูกค้า เราจะใช้ข้อมูลที่ได้รับจากคำร้องการสนับสนุนลูกค้าสำหรับบริการสนับสนุนลูกค้าเท่านั้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมไปถึง แต่ไม่จำกัดว่าต้องเป็น ที่อยู่อีเมล และเราจะไม่ส่งต่อหรือแบ่งปันข้อมูลนี้กับบุคคลที่สาม
  2. คุณยังสามารถโพสต์คำถามและตอบคำถามของผู้ใช้คนอื่นๆ ในฟอรั่มชุมชนของเราได้ด้วยฟอรั่มและบริการส่งข้อความของเราช่วยให้คุณมีส่วนร่วมในชุมชนของเรา; ในการดำเนินการเช่นว่านั้น เราเก็บรักษาข้อมูล เช่น ไอดีผู้ใช้ รายชื่อ ผู้ติดต่อ และข้อความสถานะของคุณ ยิ่งกว่านั้น บริการเหล่านี้และบริการที่คล้ายกันในอนาคตอาจต้องการให้เราเก็บรักษาไอดีผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ
 9. แบบสำรวจ
  ในบางครั้ง เราอาจขอข้อมูลจากผู้ใช้ผ่านแบบสำรวจ การมีส่วนร่วมในแบบสำรวจเหล่านี้เป็นไปตามความสมัครใจทั้งหมด และดังนั้นคุณมีทางเลือกว่าจะเปิดเผยข้อมูลของคุณแก่เราหรือไม่ ข้อมูลที่ถูกขออาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ที่อยู่อีเมลของคุณ) และข้อมูลสถิติประชากร (เช่น ความสนใจหรือระดับอายุ) ข้อมูลแบบสำรวจจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตรวจตราหรือการปรับปรุงการใช้และความพึงพอใจของบริการ และจะไม่ถูกส่งต่อให้กับบุคคลที่สาม นอกเหนือจากคู่สัญญาของเราที่ช่วยเราจัดการหรือลงมือทำการสำรวจ
 10. เราจะใช้ข้อมูลที่คุณมอบให้เราอย่างไร?
  1. เราอาจรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งหรือมากกว่าดังต่อไปนี้ :
   • เพื่อพิจารณาและ/หรือประมวลผลคำร้อง/ธุรกรรมของคุณกับเรา หรือธุรกรรมหรือการสื่อสารของคุณกับบุคคลที่สามผ่านบริการ;
   • เพื่อจัดการ ดำเนินการ มอบ และ/หรือดูแลการใช้งานของคุณและ/หรือการเข้าถึงบริการของเราและแพลตฟอร์มของเรา เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ของคุณและบัญชีผู้ใช้กับเรา;
   • เพื่อจัดการ ดำเนินการ ดูแล และมอบ เช่นเดียวกับอำนวยความสะดวกการจัดเตรียมบริการของเราแก่คุณ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การจดจำความชอบของคุณ;
   • เพื่อปรับประสบการณ์ของคุณผ่านบริการให้เหมาะสมโดยการแสดงเนื้อหาตามความสนใจและความชอบของคุณ มอบวิธีที่รวดเร็วกว่าให้คุณเข้าถึงบัญชีของคุณและส่งมอบข้อมูลให้เรา และทำให้เราติดต่อคุณได้ หากจำเป็น;
   • เพื่อตอบสนอง ประมวลผล และจัดการกับ หรือทำธุรกรรมให้สมบูรณ์ และ/หรือเพื่อทำตามคำร้องของคุณสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการบางประเภท และแจ้งคุณถึงปัญหาเกี่ยวกับบริการและการกระทำด้านบัญชีที่ผิดปกติ;
   • เพื่อบังคับใช้ข้อตกลงการให้บริการของเรา หรือข้อตกลงอนุญาตใช้สิทธิสำหรับผู้ใช้ปลายทางใดๆ ที่เกี่ยวข้อง;
   • เพื่อปกป้องความปลอดภัยและสิทธิส่วนบุคคล ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของผู้อื่น;
   • สำหรับการระบุยืนยันตัวตนและ/หรือการระบุยืนยันความถูกต้อง;
   • เพื่อรักษาและดูแลการปรับปรุงซอฟท์แวร์และ/หรือการปรับปรุงอื่นๆ และการสนับสนุนที่อาจจำเป็นในบางครั้งเพื่อรับประกันการทำงานที่ราบรื่นของบริการของเรา;
   • เพื่อจัดการกับ หรืออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าสัมพันธ์ ดำเนินการตามคำสั่งของคุณ จัดการกับหรือตอบสนองต่อการสอบถามที่ได้รับมอบจาก (หรือมุ่งหมายที่จะได้รับมอบจาก) คุณหรือในนามของคุณ;
   • เพื่อติดต่อคุณ หรือสื่อสารกับคุณผ่านการคุยทางเสียง ข้อความ และ/หรือข้อความโทรสาร อีเมล และ/หรือจดหมายไปรษณีย์ หรือนอกจากนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการดูแลและ/หรือการจัดการความสัมพันธ์ของคุณกับเรา หรือการใช้บริการของเรา ดังเช่น แต่ไม่จำกัดเฉพาะ เพื่อทำการสื่อสารข้อมูลด้านการกำกับดูแลให้ แก่คุณเกี่ยวกับบริการของเรา คุณรับทราบและตกลงว่าการสื่อสารดังกล่าวโดยเราอาจเป็นการส่งไปรษณีย์ของจดหมาย เอกสาร หรือใบแจ้งเตือนให้แก่คุณ ซึ่งอาจเกี่ยวพันกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบางอย่างเกี่ยวกับคุณเพื่อทำการจัดส่ง เช่นเดียวกับการจ่าหน้าซองจดหมาย/กล่องพัสดุไปรษณีย์;
   • เพื่ออนุญาติให้บุคคลอื่นปฏิสัมพันธ์หรือเชื่อมต่อกับคุณบนเว็บไซต์ และรวมถึงเพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อผู้ใช้คนอื่นได้ส่งข้อความส่วนตัวให้คุณ หรือโพสต์ความคิดเห็นสำหรับคุณบนแพลตฟอร์ม;
   • เพื่อทำการวิจัย วิเคราะห์ และพัฒนากิจกรรมต่างๆ (รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การวิเคราะห์ข้อมูล แบบสำรวจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และ/หรือการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล) เพื่อวิเคราะห์ว่าคุณใช้บริการของเราอย่างไร เพื่อปรับปรุงบริการหรือผลิตภัณฑ์ของเรา และ/หรือเพื่อยกระดับประสบการณ์ลูกค้าของคุณ;
   • เพื่อให้ทำการโฆษณาและการตรวจสอบและแบบสำรวจอื่นๆ ในหลายๆ อย่าง เพื่อยืนยันความถูกต้องของขนาดและองค์ประกอบของผู้รับชมเป้าหมายของเรา และเข้าใจประสบการณ์ของพวกเขากับบริการของ บริษัท;
   • เมื่อคุณให้ความยินยอมของคุณแก่เราก่อนหน้านี้ เพื่อทำการตลาดและในการณ์นี้ เพื่อส่งให้คุณโดยผ่าน การสื่อสารแบบต่างๆ เช่น ไปรษณีย์ อีเมล บริการที่อิงตามตำแหน่ง หรืออื่นๆ ข้อมูลทางการตลาดและ การส่งเสริมการขาย และสื่อที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการใดๆ (รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบุคคลที่สามซึ่งบริษัทอาจร่วมมือหรือมีข้อผูกมัดด้วย) ที่บริษัท (และ/หรือบริษัทในกลุ่ม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง) อาาจทำการขาย ทำการตลาด หรือทำการส่งเสริมการขาย ไม่ว่าผลิตภันฑ์หรือบริการดังกล่าวจะมีอยู่ในตอนนี้ หรือถูกสร้างขึ้นในอนาคต หากคุณอยู่ในสิงคโปร์ ในกรณีของการส่งข้อมูลทางการตลาดหรือการส่งเสริมการขายให้แก่คุณผ่านการคุยด้วยเสียง SMS/MMS หรือโทรสารไปยังหมายเลขโทรศัพท์ในสิงคโปร์ของคุณ เราจะไม่กระทำการดังกล่าวเว้นแต่เราจะทำตามข้อกำหนดของกฎหมายความเป็นส่วนตัวของสิงคโปร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิธิการสื่อสารที่กล่าวเป็นอย่างหลังเพื่อส่งข้อมูลทางการตลาดให้แก่คุณ หรือคุณแสดงความยินยอมในเรื่องดังกล่าว;
   • เพื่อตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมาย หรือเพื่อทำตามหรือตามที่กำหนดโดยกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของรัฐบาลหรือที่มีผลบังคับใช้ของเขตอำนาจที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การทำตามข้อบังคับเพื่อทำการเปิดเผยภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายใดๆ ที่ผูกพันบริษัทหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในกลุ่ม;
   • เพื่อสร้างค่าสถิติและการวิจัยสำหรับการรายงานภายในและทางกฎหมาย และ/หรือตามข้อบังคับในการเก็บรักษาบันทึก;
   • เพื่อดำเนินการตรวจสอบธุรกิจหรือกิจกรรมคัดกรองอื่นๆ (รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การตรวจสอบประวัติ) ที่สอดคล้องกับภาระผูกพันทางกฎหมายหรือที่มีผลบังคับใช้ หรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเราที่อาจถูกกำหนดให้มีโดยกฎหมาย หรือที่อาจได้ถูกกำหนดไว้โดยเรา;
   • เพื่อตรวจสอบบัญชีบริการของเราหรือธุรกิจของบริษัท;
   • เพื่อป้องกันหรือตรวจสอบ การละเมิดหรือสงสัยว่าจะเป็นการกระทำละเมิดเกี่ยวกับข้อกำหนดในเงื่อนไขการให้บริการของเรา การฉ้อโกง กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การละเลยหรือการประพฤติผิด ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเราหรือเรื่องอื่นๆ ที่เกิดจากความสัมพันธ์ของคุณกับเรา;
   • เพื่อจัดเก็บ ให้สถานที่ สำรอง (ไม่ว่าจะเพื่อการกู้คืนข้อมูลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด) ข้อมูลส่วนตัวของคุณ ไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกเขตอำนาจที่มีผลบังคับกฎหมายของคุณ;
   • เพื่อจัดการกับ และ/หรืออำนวยความสะดวกธุรกรรมทรัพย์สินทางธุรกิจหรือธุรกรรมทรัพย์สินทางธุรกิจที่เป็นไปได้ ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวเกี่ยวพันกับบริษัทในฐานะผู้มีส่วนร่วม หรือเพียงแค่เกี่ยวพันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในกลุ่มในฐานะผู้มีส่วนร่วม หรือเกี่ยวพันกับบริษัท และ/หรือหนึ่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในกลุ่ม หรือมากกว่า และอาจมีองค์กรที่สามจากภายนอกที่เป็นผู้มีส่วนร่วมในธุรกรรมดังกล่าว “ธุรกรรมทรัพย์สินทางธุรกิจ” หมายถึง การซื้อ การขาย การเช่า การรวมบริษัท การควบรวมกิจการ หรือการซื้อกิจการอื่นๆ การจำหน่ายโอนทรัพย์สินหรือการจัดการทางการเงินขององค์กร หรือส่วนหนึ่งขององค์กร หรือของธุรกิจหรือทรัพย์สินใด ๆ ขององค์กร; และ/หรือ
   • วัตถุประสงค์อื่นๆ ซึ่งจะเราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อทำการขอความยินยอมจากคุณ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “วัตถุประสงค์”)
  2. คุณรับทราบ ยินยอมและตกลงว่า บริษัทอาจเข้าถึง เก็บรักษา และเปิดเผย ข้อมูลในบัญชีผู้ใช้ของคุณและรวมถึง “เนื้อหา”  ในกรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งศาล หรือคำสั่งจากหน่วยงานรัฐใดๆ ที่มีเขตอำนาจบังคับต่อบริษัท หรือตามความเชื่อโดยสุจริตว่าต้องกระทำการดังกล่าวเพื่อ (ก) ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายใดๆ (ข) ปฏิบัติตามคำสั่งจากหน่วยงานรัฐใดๆ ที่มีเขตอำนาจบังคับต่อบริษัท (ค) บังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (ง) ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าโดยข่มขู่หรือตามความเป็นจริง ที่ร้องต่อบริษัท หรือตามข้อเรียกร้องใดๆ จากการที่ “เนื้อหา” นั้นละเมิดสิทธิใดๆ ของบุคคลอื่น (จ) ปฏิบัติตามคำร้องขอของคุณในส่วนการบริการลูกค้า หรือ (ฉ) ปกป้องสิทธิ รักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินและบุคคลของบริษัท ผู้ใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือสาธารณะ
  3. ด้วยวัตถุประสงค์ที่เราจะ/อาจจะรวมรวบ ใช้ เปิดเผย หรือประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณขึ้นกับสถานการณ์ในขณะนั้น วัตถุประสงค์ดังกล่าวอาจไม่ปรากฏอยู่ด้านบน อย่างไรก็ตาม เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์อื่นๆ ดังกล่าวเมื่อทำการขอความยินยอมจากคุณ เว้นแต่การการประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องมีความยินยอมของคุณจะได้รับอนุญาตให้ทำได้ตามกฎหมายความเป็นส่วนตัว
 11. การแบ่งปันข้อมูลจากบริการ
  บริการของเราเปิดให้ผู้ใช้แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวให้กันและกันได้ ในสถานการณ์ส่วนใหญ่โดยไม่เกี่ยวพันกับบริษัท เพื่อทำธุรกรรมให้สมบูรณ์ ในธุรกรรมทั่วไป ผู้ใช้อาจเข้าถึงชื่อ ไอดีผู้ใช้ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลติดต่ออื่น และข้อมูลทางไปรษณีย์ของกันและกัน ข้อตกลงการให้บริการของเราต้องการให้ผู้ใช้ที่ครอบครองข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้คนอื่น (“ฝ่ายผู้รับ”) จะต้อง (i) ปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ; (ii) ให้ผู้ใช้คนอื่น (“ฝ่ายเปิดเผยข้อมูล”) ทำการถอดข้อมูลของเขา/เธอออกจากฐานข้อมูลของฝ่ายผู้รับได้; และ (iii) ให้ฝ่ายเปิดเผยข้อมูลทำ การทบทวนข้อมูลที่ถูกรวบรวมเกี่ยวกับพวกเขาโดยฝ่ายผู้รับ
 12. บริษัทคุ้มครองและเก็บรักษาข้อมูลลูกค้าอย่างไร?
  12.1 เรานำมาตรการด้านความปลอดภัยที่หลากหลายมาใช้ด้วยความพยายามอย่างดีที่สุด เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วน บุคคลของคุณที่อยู่ในระบบของเรานั้นมีความปลอดภัย ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ถูกเก็บไว้ภายในเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานไม่กี่คนที่มีสิทธิการเข้าถึงพิเศษในระบบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้อย่างสมบูรณ์
  12.2 เราจะรักษาข้อมูลส่วนตัวให้เป็นไปตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวและ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เราจะทำลายหรือลบการเชื่อมโยงตัวตนข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยทันทีเมื่อมีเหตุผลสมควรให้เชื่อได้ว่า (i) การเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวไม่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ที่ทำให้ต้องรวบรวมข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวอีกต่อไป และ (ii) การรักษาไม่มีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจอีกต่อไป และ (iii) ไม่มีเหตุอันจะอ้างประโยชน์อันชอบธรรมในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้อีกต่อไป หากคุณหยุดใช้งานแพลตฟอร์ม หรือการอนุญาตใช้งานแพลตฟอร์มและ/หรือบริการของคุณถูกเพิกถอนหรือสิ้นสุดลง เราอาจยังคงทำการเก็บ ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และภาระผูกพันของเราภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัว ขึ้นอยู่กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราอาจขจัดข้อมูลส่วนตัวของคุณออกอย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า
 13. บริษัทเปิดเผยข้อมูลที่รวบรวมจากผู้เข้าชมแก่บุคคลภายนอกหรือไม่?
  1. ในการดำเนินธุรกิจของเรา เราจะ/อาจจะจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่ผู้ให้บริการจากภายนอก ตัวแทน และ/หรือบริษัทในกลุ่มของเราหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลที่สามอื่นๆ ไม่ว่าจะตั้งอยู่ในประเทศไทยหรืออยู่นอกประเทศไทย ด้วยวัตถุประสงค์หนึ่งอย่างหรือมากกว่าตามที่กล่าวไว้ด้านบน ผู้ให้บริการจากภายนอก ตัวแทน และ/หรือบริษัทในกลุ่มของเราหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลที่สามอื่นๆ ดังกล่าวอาจทำการประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณ อาจจะในนามของเราหรืออื่นๆ ด้วยวัตถุประสงค์หนึ่งอย่างหรือมากกว่าตามที่กล่าวไว้ด้านบน บุคคลที่สามดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:
   • บริษัทในเครือ บริษัทในกลุ่ม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องของเรา;
   • ผู้ใช้อื่นของเว็บไซต์เพื่อ วัตถุประสงค์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า
   • ผู้รับเหมา ตัวแทน ผู้ให้บริการ และบุคคลที่สามอื่นๆ ที่เราใช้บริการเพื่อสนับสนุนกิจการของเรา ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ผู้ให้บริการบริการจัดการหรือบริการอื่นๆ แก่เรา เช่น บริษัทขนส่งพัสดุไปรษณีย์ บริษัทโทรคมนาคม บริษัทสารสนเทศ และศูนย์ข้อมูล;
   • ผู้ซื้อหรือผู้สืบสิทธิอื่นๆ ในการรวมกิจการ การถอนทุนบริษัท การปรับโครงสร้าง การปรับองค์กร การเลิกกิจการ หรือการขายอื่นๆ หรือการโอนย้ายทรัพย์สินบางส่วนหรือทั้งหมดของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่ดำเนินอยู่หรือเป็นส่วนหนึ่งของการล้มละลาย การชำระบัญชี หรือกระบวนการที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ในครอบครองของบริษัทเกี่ยวกับผู้ใช้ของเราจะอยู่ในทรัพย์สินที่ถูกโอนย้ายด้วย; หรือให้แก่คู่สัญญาในธุรกรรมทรัพย์สินทางธุรกิจที่บริษัท หรือบริษัทในกลุ่ม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องทำธุรกรรมด้วย; และ
   • บุคคลที่สามซึ่งได้รับการเปิดเผยข้อมูลจากเราโดยวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า และบุคคลที่สามดังกล่าวอาจจะทำการรวบรวมและการประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า
  2. จากหลายๆ กรณี เรื่องนี้อาจจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลสถิติและข้อมูลสถิติประชากรเกี่ยวกับผู้ใช้ของเราและการใช้บริการของพวกเขาให้กับผู้จัดหาการโฆษณาและโปรแกรมมิ่ง
  3. เพื่อมิให้เป็นข้อสงสัย ในกรณีที่กฎหมายความเป็นส่วนตัวหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อนุญาตให้องค์กร เช่น เราทำการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยไม่ต้องมีความยินยอมของคุณ การอนุญาตดังกล่าวตามกฎหมายจะยังคงมีผลบังคับต่อไป
  4. บุคคลที่สามอาจดักจับหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่ถูกส่งหรือเก็บไว้บนแพลตฟอร์มอย่างผิดกฎหมาย เทคโนโลยีอาจมีความผิดพลาดหรือไม่ทำงานตามที่คาดหวัง หรืออาจมีบุคคลเข้าถึง ละเมิดหรือใช้ข้อมูลในทางที่ผิด โดยไม่ใช่ความผิดพลาดของเราอย่างไรก็ตาม เราจะใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณตามที่กำหนดโดยกฎหมายความเป็นส่วนตัว; อย่างไรก็ดี อาจไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยโดยสมบูรณ์ได้ เช่น แต่ไม่จำกัดเฉพาะ เมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการแฮ็คที่ซับซ้อนและประสงค์ร้ายซึ่งไม่ใช่ความผิดพลาดของเรา
 14. ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก
  บริการนี้ไม่ได้มุ่งหมายไว้ให้บริการสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี เราจะไม่รวบรวม หรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวใดๆ หรือ ข้อมูลที่ไม่เป็นส่วนตัวที่สามารถระบุยืนยันตัวตนได้จากผู้มีอายุต่ำกว่า 13 ปี หรือจัดให้ส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มหรือบริการอื่นๆ ของเราแสดงแก่เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีโดยตั้งใจ ทั้งนี้ เราขอให้บุคคลผู้เป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย โปรดดูแลไม่ให้เด็กที่อยู่ภายใต้อำนาจปกครองของท่านส่งมอบข้อมูลส่วนตัวให้แก่ Shopee แต่ในกรณีที่มีการส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีที่อยู่ภายใต้อำนาจปกครองของท่านให้แก่ Shopee ถือว่าท่านยินยอมให้เราครอบครองข้อมูลส่วนตัวนั้นและท่านยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในนามของเด็กผู้นั้น อย่างไรก็ตาม เราจะทำการปิดบัญชีที่ถูกใช้โดยเด็กดังกล่าว และจะทำการถอดถอน และหรือ/ลบข้อมูลส่วนตัวที่เราเชื่อว่าถูกส่งมาโดยเด็กที่อายุต่ำกว่า 13 ปี โดยปราศจากความยินยอมจากบุคคลผู้เป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย
 15. ข้อมูลที่ถูกรวบรวมโดยบุคคลที่สาม
  1. แพลตฟอร์มของเราใช้บริการวิเคราะห์จากบุคคลที่สาม (“ผู้ให้บริการวิเคราะห์”)ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง Google Analytics บริการวิเคราะห์สำหรับเว็บไซต์ที่ให้บริการโดยบริษัทกูเกิล ผู้ให้บริการวิเคราะห์ใช้คุกกี้ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความที่ใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ เพื่อช่วยแพลตฟอร์มวิเคราะห์ว่าผู้ใช้เข้าใช้งานแพลตฟอร์มอย่างไร ข้อมูลที่ถูกสร้างโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์มของคุณ (รวมไปถึงที่อยู่ไอพีของคุณ) จะถูกส่งให้และเก็บไว้โดยผู้ให้บริการวิเคราะห์ในเซิร์ฟเวอร์ในประเทศต่างๆ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงสหรัฐอเมริกา ผู้ให้บริการวิเคราะห์จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินการใช้งานแพลตฟอร์มของคุณ สร้างรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมบนแพลตฟอร์มให้ผู้ดำเนินการแพลตฟอร์ม และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมบนแพลตฟอร์มและการใช้งานอินเตอร์เน็ต ผู้ให้บริการวิเคราะห์อาจยังส่งมอบข้อมูลนี้ให้กับบุคคลที่สามตามที่กำหนดตามกฎหมาย หรือเมื่อบุคคลที่สามดังกล่าวประมวลข้อมูลในนามของผู้ให้บริการวิเคราะห์ ผู้ให้บริการวิเคราะห์จะไม่เชื่อมโยงที่อยู่ไอพีของคุณเข้ากับข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกครอบครองโดยผู้ให้บริการวิเคราะห์
  2. ในบางครั้ง เรา และบุคคลที่สาม อาจทำให้การดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นซอฟท์แวร์สามารถเข้าถึงได้เพื่อการใช้งานของคุณในหรือผ่านบริการ โดยแอพพลิเคชั่นเหล่านี้อาจเข้าถึงโดยแยกจากกัน และให้บุคคลที่สามดูข้อมูลที่ยืนยันตัวตนได้ของคุณ เช่น ชื่อของคุณ ไอดีผู้ใช้ของคุณ ที่อยู่ไอพีของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ให้ไว้ก่อนหน้าและคุกกี้ที่คุณอาจติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ หรือติดตั้งให้กับคุณโดยแอพพลิเคชั่นซอฟท์แวร์หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ แอพพลิเคชั่นเหล่านี้อาจขอให้คุณให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงกับบุคคลที่สาม ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สามที่มีให้ผ่านแอพพลิเคชั่นเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในความครอบครองหรือการควบคุมโดยบริษัท เราแนะนำให้อ่านข้อตกลงและนโยบายอื่นๆ ที่ตีพิมพ์โดยบุคคลที่สามดังกล่าวในเว็บไซต์ของพวกเขาหรือที่อื่น
  3. นอกจากข้อ 15.1 และ 15.2 ข้างต้นแล้ว เราจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ถูกเก็บหรือรวบรวมโดยบุคคลที่สาม เว้นแต่
   • เราได้ขอความยินยอมจากคุณก่อนหรือขณะทำการรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณดังกล่าว;
   • เป็นการรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13.3; หรือ
   • เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
 16. ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยและเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
  1. เราไม่รับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว และ/หรือข้อมูลอื่นที่คุณมอบให้กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เราใช้มาตรการความปลอดภัยที่หลากหลายเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของคุณที่อยู่ในความครอบครองของเราหรือภายใต้การควบคุมของเรา ข้อมูลส่วนตัวของคุณถูกเก็บไว้ภายในเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลไม่กี่คนที่มีสิทธิการเข้าถึงพิเศษในระบบดังกล่าว และจำเป็นต้องรักษาข้อมูลส่วนตัวเป็นความลับ เมื่อคุณทำการสั่งหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ เรานำเสนอการใช้เซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัย ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวทั้งหมดที่คุณมอบให้จะถูกเข้ารหัสในฐานข้อมูลของเราเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ตามที่กล่าวไว้ด้านบนเท่านั้น
  2. ในความพยายามที่จะมอบคุณค่าที่มากขึ้นให้กับคุณ เราอาจเลือกเว็บไซต์ของบุคคลที่สามจำนวนหนึ่งเพื่อเชื่อมโยงและใส่ภายในแพลตฟอร์มของเรา นอกจากนี้ เรายังอาจเข้าร่วมในการทำแบรนด์ร่วมกันหรือความสัมพันธ์อื่นๆ เพื่อนำเสนออีคอมเมิร์ซ และบริการและคุณลักษณะอื่นๆ แก่ผู้เข้าชมของเรา เว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แยกและเป็นอิสระต่อกันเช่นเดียวกับการจัดเตรียมด้านความปลอดภัย แม้ว่าบุคคลที่สามอยู่ในเครือของเรา เราไม่มีอำนาจควบคุมเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้ แต่ละเว็บไซต์มีนโยบายแยกจากกันและการปฏิบัติในการรวบรวมข้อมูลที่เป็นอิสระจากเรา ข้อมูลที่ถูกรวบรวมโดยหุ้นส่วนผู้ร่วมทำแบรนด์ของเราหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม (แม้ว่าจะนำเสนอผ่านแพลตฟอร์มของเรา) อาจไม่ได้ถูกส่งให้กับเรา 
  3. ดังนั้น เราจึงไม่มีความรับผิดชอบหรือหรือความผิดสำหรับเนื้อหา การจัดเตรียมด้านความปลอดภัย (หรือการขาดตกบกพร่องในการจัดเตรียมด้านความปลอดภัย) และกิจกรรมต่างๆ ของเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้ เว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น และดังนั้นคุณเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านี้ได้ภายในความรับผิดชอบของคุณเอง ถึงอย่างไรก็ตาม เรามุ่งหมายที่จะปกป้องบูรณภาพของแพลตฟอร์มของเราและลิงค์เชื่อมโยงที่ถูกใส่ไว้ในแต่ละเว็บไซต์ และดังนั้นจึงยินดีรับคำติชมเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้ (รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ เมื่อลิงค์ใดๆ ใช้งานไม่ได้)
 17. บริษัทจะส่งข้อมูลของคุณไปยังต่างประเทศหรือไม่?
  ข้อมูลส่วนตัวและ/หรือข้อมูลของคุณอาจถูกส่งไปยัง จัดเก็บ หรือประมวลผลนอกประเทศของคุณ ในกรณีส่วนใหญ่ ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกประมวลผลในประเทศไทยซึ่งเซิร์ฟเวอร์ของเราตั้งอยู่ และฐานข้อมูลกลางของเราได้รับการดำเนินการ บริษัทจะไม่ทำการส่งข้อมูลของคุณไปยังต่างประเทศเว้นแต่
  (a)           การส่งข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายความเป็นส่วนตัว; หรือ
  (b)           เราได้ขอความยินยอมจากคุณก่อนดำเนินการดังกล่าว; หรือ
  (c)           เป็นการปฏิบัติตามสัญญาที่ทำระหว่างคุณกับบริษัท; หรือ
  (d)          เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของคุณซึ่งไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้
  คุณสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนย้ายข้อมูลส่วนตัวและ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่อยู่ในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) ออกนอก EU ได้ในหัวข้อ "ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้บริการในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) เท่านั้น".
 18. คุณจะสามารถเลือกออกจากการให้ข้อมูล ถอนความยินยอม ร้องขอการเข้าถึง หรือแก้ไขข้อมูลที่คุณมอบให้กับเราได้อย่างไร?
  1. การเลือกออกจากการให้ข้อมูลและการถอนความยินยอม
   1. เพื่อแก้ไขการสมัครสมาชิกอีเมลของคุณ โปรดบอกให้เรารู้โดยการส่งอีเมลให้กับเจ้าหน้าด้านการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของเราตามที่อยู่ในรายการด้านล่าง โปรดทราบว่า เนื่องด้วยตารางเวลาในการสร้างอีเมล คุณอาจยังได้รับอีเมลที่ถูกสร้างแล้ว
   2. คุณอาจถอนความยินยอมของคุณสำหรับการรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณที่อยู่ในความครอบครองของเราหรือภายใต้การควบคุมของเราโดยการส่งอีเมลให้กับเจ้าหน้าด้านการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของเราตามที่อยู่อีเมลในรายการด้านล่างในข้อ 19.2
   3. เมื่อเราได้รับคำสั่งถอดถอนอย่างชัดเจนของคุณและได้ยืนยันตัวตนของคุณ เราจะดำเนินการคำขอของคุณที่จะถอนความยินยอมของคุณ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และหลังจากนั้นจะไม่รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณในลักษณะที่กล่าวไว้ในคำร้องของคุณ หากเราไม่สามารถยืนยันตัวตนของคุณหรือเข้าใจคำสั่งของคุณได้ เราจะติดต่อประสานกับคุณเพื่อทำความเข้าใจคำร้องของคุณ
   4. อย่างไรก็ตาม การถอนความยินยอมของคุณอาจทำให้มีผลทางกฎหมายเกิดขึ้นจากการถอนดังกล่าว ซึ่งในการนี้ อาจส่งผลประทบต่อการให้บริการของเราและ โดยขึ้นอยู่กับระดับการถอนความยินยอมของคุณที่จะให้เราประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราอาจจะไม่สามารถให้บริการแก่คุณต่อไปได้ เราอาจต้องทำการยุติการให้บริการแก่คุณ และ/หรือสัญญาที่คุณมีกับเรา เป็นต้น ตามแต่กรณีซึ่งเราจะแจ้งให้คุณทราบ
  2. การขอเข้าถึงหรือแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัว
   1. หากคุณมีบัญชีอยู่กับเรา คุณอาจเข้าถึงและ/หรือแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของเราในขณะนี้ได้ด้วยตนเองผ่านหน้าการตั้งค่าบัญชีบนแพลตฟอร์ม หากคุณไม่มีบัญชีอยู่กับเรา คุณอาจส่งคำร้องเพื่อเข้าถึงและ/หรือแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของเราในขณะนี้โดยการส่งคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับเรา โดยเราต้องการข้อมูลที่เพียงพอจากคุณเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวตนของคุณ เช่นเดียวกับลักษณะของคำร้องของคุณเพื่อให้สามารถจัดการกับคำร้องของคุณได้ ดังนั้น โปรดส่งคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรของคุณโดยการส่งอีเมลให้กับเจ้าหน้าด้านการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของเราตามที่อยู่อีเมลในรายการด้านล่างในข้อ 19.2 
   2. สำหรับคำร้องเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว เมื่อเรามีข้อมูลจากคุณเพียงพอที่จะจัดการกับคำร้อง เราจะทำการให้ข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องแก่คุณภายใน 30 วัน (หรือหากคุณพำนักอยู่ในมาเลเซีย 21 วัน) เมื่อเราไม่สามารถตอบสนองคุณได้ภายใน 30 วันที่บอกกล่าวไป (หรือหากคุณพำนักอยู่ในมาเลเซีย 21 วัน) เราจะแจ้งคุณให้ทราบถึงเวลาที่เป็นไปได้ที่เร็วที่สุดซึ่งเราจะสามารถให้ข้อมูลที่ขอแก่คุณได้ โปรดทราบไว้ว่า กฎหมายความเป็นส่วนตัวอาจยกเว้นข้อมูลส่วนตัวบางประเภทจากการตกอยู่ในคำร้องขอเข้าถึงของคุณ
   3. สำหรับคำร้องเพื่อแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัว เมื่อเรามีข้อมูลจากคุณเพียงพอที่จะจัดการกับคำร้อง เราจะ:
    • แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของคุณภายใน 30 วัน (หรือหากคุณพำนักอยู่ในมาเลเซีย 21 วัน) เมื่อเราไม่สามารถตอบสนองคุณได้ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เราจะแจ้งคุณให้ทราบถึงเวลาที่เป็นไปได้ที่เร็วที่สุดซึ่งเราจะสามารถทำการแก้ไขความถูกต้องได้ โปรดทราบไว้ว่า กฎหมายความเป็นส่วนตัวอาจยกเว้นข้อมูลส่วนตัวบางประเภทจากการตกอยู่ในคำร้องขอแก้ไขความถูกต้องของคุณ เช่นเดียวกับในสถานการณ์ที่การแก้ไขความถูกต้องไม่สามารถทำได้โดยเรา โดยไม่คำนึงถึงคำร้องของคุณ; และ
    • เราจะส่งข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการแก้ไขความถูกต้องให้แก่องค์กรอื่นทั้งหมดที่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจากเราภายในเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่ทำการแก้ไขความถูกต้อง เว้นแต่องค์กรอื่นไม่ต้องการข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการแก้ไขความถูกต้องเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจ
   4. อย่างไรก็ตาม ย่อหน้าย่อย (ข) ที่อยู่ด้านบน หากคุณทำการขอ เราอาจจะ ส่งข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการแก้ไขความถูกต้องให้เฉพาะบางองค์กรซึ่งข้อมูลส่วนตัวได้รับการเปิดเผยจากเราภายในเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่ทำการแก้ไขความถูกต้อง
   5. นอกจากนี้ เราจะ/อาจจะทำการเก็บค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมจากคุณสำหรับการจัดการและดำเนินการคำร้องของคุณเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ หากเราเลือกที่จะเรียกเก็บเงิน เราจะส่งการประมาณค่าธรรมเนียมที่เราจะเรียกเก็บเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับคุณ โปรดทราบว่าเราไม่จำเป็นต้องตอบกลับหรือจัดการกับคำร้องขอเข้าถึงของคุณจนกว่าคุณจะตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียม
   6. เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธที่จะแก้ไขความถูกต้องข้อมูลส่วนตัวของคุณตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในกฎหมายความเป็นส่วนตัว ซึ่งกำหนดและ/หรือให้สิทธิแก่องค์กรในการปฏิเสธที่จะแก้ไขความถูกต้องข้อมูลส่วนตัวในสถานการณ์ที่กำหนด
  3. การขอให้ลบ หรือทำลาย หรือระงับการใช้ชั่วคราว หรือลบการเชื่อมโยงตัวตนข้อมูลส่วนตัว
   คุณอาจร้องขอให้เราลบ หรือทำลาย หรือระงับการใช้ชั่วคราว หรือลบการเชื่อมโยงตัวตนข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราถือครองไว้ในกรณีที่คุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราถือครองไว้ถูกนำไปใช้ประมวลผลในประการที่ละเมิดต่อกฎหมายหรือกรณีที่เราไม่ดำเนินการตามกฎหมายความเป็นส่วนตัว
    
   กรุณาให้เหตุผลในการร้องขอให้มากที่สุดเท่าที่คุณสามารถทำได้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของเราว่าคุณมีสิทธิในการร้องขอลบ หรือทำลาย หรือระงับการใช้ชั่วคราว หรือลบการเชื่อมโยงตัวตนข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวหรือไม่ อย่างไรก็ตามเราอาจเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้หากมีเหตุอันสมควรตามกฎหมาย (เช่น เพื่อเป็นข้อโต้แย้งข้อเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเป็นเสรีภาพในการแสดงออก) โดยเราจะแจ้งให้คุณทราบหากมีกรณีเช่นว่านั้น โปรดทราบว่าเมื่อข้อมูลส่วนตัวได้ถูกลบแล้ว เราอาจไม่สามารถให้บริการแก่คุณได้ตามมาตรฐานเดิมเนื่องจากเราจะไม่ทราบถึงความต้องการของคุณ
 19. ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้บริการในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) เท่านั้น
  1. ข้อกำหนดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้มีผลใช้บังคับกับผู้ใช้บริการที่อาศัยอยู่ในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) เท่านั้น โดยข้อกำหนดดังกล่าวนี้ให้มีผลบังคับใช้ดีกว่าข้อกำหนดอื่นใดที่มีข้อความขัดกันในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
  2. การโอนย้ายข้อมูล
   คุณมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ได้ให้ไว้กับเรา ซึ่งเราจะจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวโดยได้รับความยินยอมจากคุณ ตามวิธีที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 10 ในรูปแบบที่สามารถใช้ได้ตามปกติรวมทั้งรูปแบบที่อ่านได้ด้วยอุปกรณ์ และคุณมีสิทธิที่จะขอโอนข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวไปยังผู้อื่นได้
    
   หากคุณต้องการให้เราโอนข้อมูลส่วนตัวของคุณไปให้บุคคลอื่นใด กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้แจ้งบุคคลนั้นแล้ว และโปรดทราบว่าเราจะโอนข้อมูลของคุณได้เฉพาะในกรณีที่สามารถทำได้ในทางเทคนิคเท่านั้น โดยเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความปลอดภัยของข้อมูลหรือการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อข้อมูลดังกล่าวได้ถูกโอนไปยังผู้อื่นแล้ว และเราอาจไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบางอย่างในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลนั้นอาจจะเป็นการรุกล้ำสิทธิของผู้อื่นได้ (เช่น กรณีที่การให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราถือครองไว้อาจเป็นการเปิดเผยข้อมูลของบุคคลอื่น)
  3. การขอลบข้อมูล
   คุณอาจร้องขอให้เราลบข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราถือครองไว้ในกรณีดังต่อไปนี้:
   (1)      กรณีที่คุณเชื่อว่าเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวไว้อีกต่อไป;
   (2)      กรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนตัวตามที่ได้รับความยินยอมจากคุณ และคุณต้องการที่จะเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว และไม่มีมูลเหตุอื่นใดที่เราจะนำข้อมูลส่วนตัวนั้นมาประมวลผลได้อีก;
   (3)      กรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา และคุณคัดค้านการประมวลผลดังกล่าว กรุณาให้เหตุผลในการคัดค้านดังกล่าวเพื่อที่เราจะสามารถประเมินได้ว่าการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับเราหรือไม่
   (4)      กรณีที่คุณไม่ต้องการให้เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราถือครองไว้ในการส่งข้อมูลการส่งเสริมการขาย ข้อเสนอพิเศษ ข้อมูลการตลาด และข้อมูลการจับฉลาดชิงโชค; หรือ
   (5)      กรณีที่คุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราถือครองไว้ถูกนำไปใช้ประมวลผลในประการที่ละเมิดต่อกฎหมาย
    
   กรุณาให้เหตุผลในการร้องขอให้มากที่สุดเท่าที่คุณสามารถทำได้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของเราว่าคุณมีสิทธิในการร้องขอลบข้อมูลดังกล่าวหรือไม่ อย่างไรก็ตามเราอาจเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้หากมีเหตุอันสมควรตามกฎหมาย (เช่น เพื่อเป็นข้อโต้แย้งข้อเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเป็นเสรีภาพในการแสดงออก) โดยเราจะแจ้งให้คุณทราบหากมีกรณีเช่นว่านั้น โปรดทราบว่าเมื่อข้อมูลส่วนตัวได้ถูกลบแล้ว เราอาจไม่สามารถให้บริการแก่คุณได้ตามมาตรฐานเดิมเนื่องจากเราจะไม่ทราบถึงความต้องการของคุณ
  4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว
   เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณตราบเท่าที่จำเป็นต้องใช้ในการให้บริการต่างๆ หรือจัดหาผลิตภัณฑ์แก่คุณ หรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือได้รับอนุญาตจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายภาษี และกฎหมายเกี่ยวกับการบัญชี ในกรณีที่คุณร้องขอการลบข้อมูลตามข้อ 19.3 และเราเห็นว่าคำร้องขอของคุณมีเหตุผลเพียงพอ เราจะพยายามลบข้อมูลส่วนตัวของท่านภายในกำหนดเวลาสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ได้รับคำร้องขอจากคุณ หรืออาจแจ้งให้คุณทราบหากต้องการใช้ระยะเวลาที่นานกว่านั้น
  5. การคัดค้านการรวบรวมข้อมูลและการตลาดแบบมุ่งเป้าหมาย
   ไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม คุณมีสิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อใช้ในการส่งข้อมูลการส่งเสริมการขาย ข้อเสนอพิเศษ และข้อความทางการตลาด รวมถึงกรณีที่เรารวบรวมข้อมูลของคุณเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์นั้น และเราจะหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์นั้น กรุณาให้เหตุผลในการคัดค้านให้มากที่สุดเท่าที่คุณสามารถทำได้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของเราว่าคุณมีสิทธิในการคัดค้านดังกล่าวหรือไม่ อย่างไรก็ตามเราอาจเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้หากมีเหตุอันสมควรตามกฎหมาย
  6. ข้อจำกัดในการประมวลผลข้อมูลเพื่อจัดเก็บเท่านั้น
   คุณมีสิทธิที่จะร้องขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เรามีอยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บเท่านั้น เมื่อ:
   (a)      คุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนตัวนั้นไม่ถูกต้อง และเราจะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องหรือไม่;
   (b)      เราต้องการที่จะลบข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว แต่คุณต้องการให้เราจัดเก็บข้อมูลนั้น;
   (c)      เราต้องการที่จะลบข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวเนื่องจากไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลนั้นอีกต่อไป แต่คุณต้องการให้เราจัดเก็บข้อมูลนั้นเพื่อเป็นหลักฐาน ใช้สิทธิ หรือข้อต่อสู้ในข้อเรียกร้องทางกฎหมาย; หรือ
   (d)      คุณได้ปฏิเสธการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา และคุณต้องการให้เราหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวนั้น ในขณะที่เรากำลังพิจารณาว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนในการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวหรือไม่
  7. การโอนย้ายข้อมูลส่วนตัวออกนอก EU
   ข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจถูกโอนย้ายออกนอก EU ได้ตามข้อกำหนดในข้อ 17. โดยเราจะดำเนินการให้แน่ใจว่าผู้รับข้อมูลส่วนตัวของท่านมีข้อผูกพันในการรักษาความลับ และเราจะเตรียมมาตรการ เช่น การกำหนดข้อสัญญาที่เหมาะสม เพื่อทำให้แน่ใจว่าผู้รับโอนข้อมูลดังกล่าวจะคุ้มครองและรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลบังคับใช้
  8. ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก
   บริการไม่ได้มุ่งหมายไว้ให้สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีผู้ที่อยู่ในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) เราจะไม่รวบรวมหรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวใดๆ หรือข้อมูลที่สามารถระบุยืนยันตัวตนที่ไม่ใช่ส่วนตัวจากผู้มีอายุต่ำกว่า 16 ปีที่อยู่ในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) หรือให้ส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มหรือบริการอื่นๆ ของเราแสดงแก่เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีที่อยู่ในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) โดยตั้งใจ เราจะทำการปิดบัญชีที่ถูกใช้โดยเด็กดังกล่าว และจะทำการถอดถอน และหรือ/ลบข้อมูลส่วนตัวที่เราเชื่อว่าถูกส่งมาโดยเด็กที่อายุต่ำกว่า 16 ปี
 20. คำถาม ความกังวล หรือข้อร้องเรียน? ติดต่อเรา
  1. หากคุณมีคำถามหรือความกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา หรือการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับบริการ โปรด
   • กรอกแบบฟอร์มคำติชมบนแพลตฟอร์ม;
   • ติดต่อ: service@airpay.in.th;
   • ติดต่อสายด่วน +66 (0)2 118 9170
  2. หากคุณมีเรื่องร้องเรียนหรือความเดือดร้อนเกี่ยวกับวิธีการที่เราจัดการกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ หรือเกี่ยวกับวิธีการที่เราทำตามกฎหมายความเป็นส่วนตัว เรายินดีให้คุณติดต่อเราเกี่ยวกับข้อร้องเรียนหรือความเดือดร้อนของคุณ
   โปรดติดต่อเราผ่านอีเมลเกี่ยวกับข้อร้องเรียนหรือความเดือดร้อนของคุณ
   • อีเมล: dpo.th@airpay.com และส่งให้กับ "เจ้าหน้าด้านการปกป้องข้อมูลส่วนตัว"
   • กรุณาส่งหนังสือบอกกล่าวทางกฎหมายทั้งหมดไปยังอีเมล: legalth@airpay.com และส่งให้กับ “ที่ปรึกษากฎหมายกลาง”
  3. เมื่อคุณทำการส่งข้อร้องเรียนผ่านอีเมลหรือจดหมาย การระบุในหัวข้อของคุณว่าเป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกฎหมายความเป็นส่วนตัว อาจช่วยให้เราในการช่วยดูแลเรื่องร้องเรียนของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยการส่งผ่านไปให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในองค์กรของเราจัดการ ตัวอย่างเช่น คุณอาจใส่หัวข้อว่า “ร้องเรียนเรื่องความเป็นส่วนตัว”
    
   เราจะมุ่งมั่นในการจัดการกับข้อร้องเรียนหรือความเดือดร้อนใดๆ ที่คุณมีอย่างเท่าเทียมและเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
 21. ข้อตกลงและเงื่อนไข
  นอกจากนี้ โปรดอ่านข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดการใช้งาน ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ และข้อจำกัดความรับผิดที่วางระเบียบการใช้งานแพลตฟอร์มและบริการ และนโยบายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563