เงื่อนไขการให้บริการ

1. บทนำ
 
1.1 ขอต้อนรับสู่แพลตฟอร์ม ShopeePay (“แพลตฟอร์ม”) เงื่อนไขการให้บริการนี้เป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับบริษัท ช้อปปี้เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และเงื่อนไขการให้บริการนี้จะควบคุมการใช้บริการทั้งหมดของคุณ โปรดอ่านเงื่อนไขการให้บริการ ShopeePay (“เงื่อนไขการให้บริการ”) ต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนใช้แพลตฟอร์มนี้หรือเปิดบัญชีกระเป๋าเงิน ShopeePay (“E-wallet”) เพื่อที่คุณจะได้ทราบถึงสิทธิและข้อผูกพันตามกฎหมายที่คุณมี อันเกี่ยวเนื่องกับเราและบริษัทย่อยและบริษัทในเครือของเรา (เรียกแยกและเรียกรวมกันว่า “บริษัท”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”)

1.2 โดยการใช้บริการหรือเปิดบริการ E-wallet คุณได้ให้การยอมรับโดยปริยายที่เพิกถอนไม่ได้ต่อเงื่อนไขการให้บริการนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขนี้ โปรดงดใช้บริการหรือเข้าถึงแพลตฟอร์มของเรา หากคุณอายุต่ำกว่า 20 ปีหรือยังไม่บรรลุนิติภาวะตามถิ่นที่อยู่ของคุณ คุณจะต้องขออนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเพื่อเปิดใช้บริการ E-wallet และบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายดังกล่าวต้องเห็นด้วยกับเงื่อนไขการให้บริการนี้ หากคุณไม่ทราบว่าคุณบรรลุนิติภาวะตามถิ่นที่อยู่ของคุณแล้วหรือยัง หรือไม่เข้าใจความในข้อ 1.2 นี้ โปรดอย่าเปิดใช้บริการ E-wallet จนกว่าจะได้ขอความช่วยเหลือจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายแล้ว หากคุณคือบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ที่กำลังเปิดใช้บริการ E-wallet คุณจะต้องยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนี้แทนผู้เยาว์และคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการใช้งาน E-wallet หรือบริการทั้งหมดซึ่งรวมถึงธุรกรรมที่ผู้เยาว์ได้ทำขึ้น ไม่ว่า E-wallet ของผู้เยาว์ดังกล่าวจะเปิดใช้บริการอยู่แล้วในขณะนี้หรือเปิดใช้บริการในภายหลังก็ตาม และไม่ว่าผู้เยาว์ดังกล่าวจะอยู่ในความดูแลของคุณขณะที่ผู้เยาว์นั้นใช้บริการของเราหรือไม่ก็ตาม

1.3 เรามีสิทธิแก้ไขเงื่อนไขการให้บริการนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งแก่ผู้ใช้ของเรา การใช้บริการ แพลตฟอร์มนี้ หรือการลงทะเบียน E-wallet ของคุณต่อไปถือเป็นความยินยอมที่เพิกถอนไม่ได้ต่อการแก้ไขดังกล่าว

1.4 เราสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ระงับ หรือยกเลิกแพลตฟอร์มนี้หรือบริการส่วนใดได้ตลอดเวลาซึ่งรวมถึงวิธีการชำระเงินอย่างถาวรหรือชั่วคราวโดยไม่ต้องแจ้งคุณหรือให้เหตุผลใดๆ เราอาจให้บริการบางอย่างหรือคุณสมบัติของบริการในรุ่นเบต้า ซึ่งอาจไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้อง และเราจะไม่รับผิดในสถานการณ์ดังกล่าว เรายังอาจกำหนดขอบเขตสำหรับคุณสมบัติบางประการหรือจำกัดการเข้าถึงบางส่วนหรือทั้งหมดของแพลตฟอร์มหรือบริการโดยใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว และโดยไม่ต้องแจ้งคุณหรือรับผิดใดๆ ทั้งสิ้น

1.5 เราสงวนสิทธิในการปฏิเสธที่จะให้คุณเข้าถึงแพลตฟอร์มหรือบริการ หรือปฏิเสธที่จะอนุญาตให้คุณเปิดใช้บริการ E-wallet ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

2.        บริการ
 
2.1 บริการที่เราจัดไว้ให้หรือทำให้ใช้งานได้รวมถึง (ก) แพลตฟอร์ม (ข) บริการที่จัดไว้ให้โดยแพลตฟอร์มและโดยซอฟต์แวร์ไคลเอ็นต์ของบริษัท (“ซอฟต์แวร์”) และ (ค) ข้อมูลข่าวสารทั้งหมด เว็บไซต์ หน้าที่เชื่อมโยง คุณสมบัติ ข้อมูล ข้อความสั้นๆ รูปภาพ ภาพถ่าย กราฟิก เพลง เสียง วิดีโอ ข้อความ แท็ก เนื้อหา โปรแกรม ซอฟต์แวร์ บริการแอปพลิเคชั่น (รวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงบริการแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ใดๆ) หรือวัสดุอื่นๆ ที่ทำให้ใช้งานได้ผ่านทางแพลตฟอร์มหรือบริการที่เกี่ยวข้องของเรา (“เนื้อหา”) (เรียกรวมกันว่า “บริการ”) คุณสมบัติใหม่ใดๆ ที่เพิ่มหรือเสริมให้กับบริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการนี้ด้วยเช่นกัน บริการรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบริการครบวงจรสำหรับ: (i) การให้บริการกระเป๋าเงินดิจิทัล (ii) บริการประมวลผลการชำระเงินออนไลน์ เช่น การทำการชำระเงินแก่บุคคลที่สาม ได้แก่ การบริจาคกุศล ธุรกิจ บริษัทโทรคมนาคม บริษัทสาธารณูปโภค เป็นต้น (“ผู้ค้าบุคคลที่ 3”), (iii) การโอนเงินทุนแบบ Peer to Peer เป็นต้น

2.2 บริการของเราถูกออกแบบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนใช้ซอฟต์แวร์ของเรา (“ผู้ใช้”) ในการส่ง รับ สรุป จัดการและบรรลุคำสั่งสำหรับการจัดหาสินค้า/บริการที่ออนไลน์ในแพลตฟอร์ม (“ธุรกรรม”) เราสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ดัดแปลง จำกัด หรือระงับบริการหรือการทำงานหรือแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องของเราได้ตลอดเวลาอย่างถาวรหรือชั่วคราวโดยไม่จำต้องแจ้งล่วงหน้า เราสงวนสิทธิในการแนะนำคุณสมบัติ การทำงาน หรือแอปพลิเคชันใหม่ๆ สำหรับบริการหรือรูปแบบใหม่ของบริการ คุณสมบัติ การทำงาน แอปพลิเคชัน การดัดแปลง และการเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดจะถูกกำหนดโดยข้อตกลงนี้เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 
2.2.1 บริการกระเป๋าเงินดิจิทัล
คุณอาจเพิ่มเงินทุนใน E-wallet ของคุณโดยวิธีดังต่อไปนี้:

(i) การโอนทางธนาคาร

คุณอาจดำเนินการให้ธนาคารของคุณอนุญาตให้แพลตฟอร์มโอนเงินไปยัง และ/หรือจากบัญชีธนาคารที่คุณกำหนดไว้ เพื่อช่วยเหลือคุณในการนี้จะมีการให้คำแนะนำทีละขั้นตอนและคำแนะนำเดียวกันนั้นอาจอยู่ในแพลตฟอร์มภายใต้ส่วน “เพิ่มบัญชีธนาคาร” คุณจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเพื่อเปิดใช้บริการกระเป๋าเงินดิจิทัล ทั้งนี้ การเปิดใช้บริการกระเป๋าเงินดิจิทัลคุณยืนยันว่า (ก) คุณได้ให้ความยินยอมแก่เราในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับบริการ (ข) คุณมีอำนาจตามกฎหมายในการเข้าถึงบัญชีธนาคารที่คุณได้เชื่อมโยงกับ E-wallet ของคุณ และ (ค) คุณจะชำระหรืออนุญาตให้เราหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับการใช้บริการจาก E-wallet ของคุณ

(ii) ช้อปปี้เคาน์เตอร์ (ShopeePay Counter)

ช้อปปี้เคาน์เตอร์เป็นจุดให้บริการซึ่งจัดไว้ให้โดยผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาต ณ ที่ที่กำหนดภายในพื้นที่ของคุณ (“ShopeePay Counter”) คุณอาจเพิ่มเงินใน E-wallet ของคุณด้วยวิธีการชำระเงินสดโดยการไปที่ ShopeePay Counter ที่ใกล้คุณที่สุด ในการทำการดังกล่าว คุณอาจทำการเติมเงินโดยตรงด้วยการให้หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งได้ลงทะเบียนไว้ของคุณที่ ShopeePay Counter

คุณรับทราบและตกลงว่าเราไม่ต้องมีความรับผิดหากเราไม่สามารถทำให้การโอนตามคำร้องขอของคุณเสร็จสิ้นได้ด้วยเหตุอันอยู่นอกเหนือความควบคุมของเรา เช่น:
 
ก. หาก E-wallet ของคุณมีเงินไม่เพียงพอหรือหากการโอนนั้นเกินจำนวนจำกัดการโอนที่ตั้งค่าไว้สำหรับ E-wallet ของคุณ โดยไม่ใช่ความผิดของเรา;

ข. ศูนย์กลางการประมวลผลการชำระเงินของเราไม่ทำงานตามปกติและคุณรู้หรือได้รับแจ้งจากเราเกี่ยวกับการทำงานที่ผิดปกตินั้นก่อนคุณดำเนินการโอนดังกล่าว;

ค. คุณไม่ได้ให้ข้อมูล E-wallet ที่ถูกต้องแก่เรา หรือข้อมูลที่คุณให้ไว้กลายเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง; และ/หรือ

ง. พฤติการณ์อื่นใดนอกเหนือความควบคุมของเรา (เช่น แต่ไม่จำกัดเพียง อัคคีภัย อุทกภัย หรือเหตุแทรกแซงจากภายนอก) ไม่ว่าจะสามารถคาดเห็นได้หรือคาดเห็นแล้วก็ตาม อันมีลักษณะเป็นการขัดขวางการดำเนินการโอนและเราได้เตรียมการป้องกันไว้ตามสมควรเพื่อหลีกเลี่ยงพฤติการณ์ดังกล่าว

ภายใต้ข้อกำหนดนี้ และมิได้เข้าข้อยกเว้นที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น หากเราเป็นเหตุให้จำนวนเงินที่ไม่ถูกต้องถูกหักออกจาก E-wallet ของคุณ หรือเป็นเหตุให้เงินภายใน E-wallet ของคุณถูกดำเนินการในลักษณะที่ไม่ถูกต้องตรงกับคำสั่งของคุณ คุณตกลงว่าคุณจะได้รับคืนยอดเงินที่ผิดพลาดกลับคืนสู่
E-wallet ของคุณเท่านั้น โดยที่คุณมิอาจเรียกร้องค่าเสียหายอื่นๆ เพิ่มเติมได้อีก

2.2.2 บริการประมวลผลการชำระเงิน

คุณอาจทำการชำระเงินแก่บุคคลที่สาม เช่น ผู้ค้าบุคคลที่ 3 ผ่านแพลตฟอร์มของเรา โดยการใช้บริการของเรา คุณตกลงว่าเราอาจใช้ข้อมูลทั้งหมดซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลใบแจ้งหนี้ที่คุณได้ให้แก่เราในระหว่างการใช้บริการ (“คำสั่งการชำระเงิน”) คุณรับทราบและตกลงว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียวว่าคำสั่งการชำระเงินของคุณทั้งหมดถูกต้อง เสร็จสิ้นและเที่ยงตรงในทุกด้าน นอกจากนี้ คุณเข้าใจว่าต้องใช้เวลาในการประมวลผลคำสั่งการชำระเงินของคุณ คำสั่งการชำระเงินของคุณจะถือเป็นที่สุดและเราไม่จำเป็นต้องตรวจสอบคำสั่งการชำระเงินกับคุณ อนึ่ง การที่คุณให้คำสั่งการชำระเงินแก่เรา คุณตกลงที่จะชำระหรืออนุญาตให้เราหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับคำสั่งการชำระเงินของคุณจากช่องทางการชำระเงินที่คุณได้เลือกไว้

เราเป็นตัวแทนการชำระเงินและเราไม่ทราบถึงข้อตกลงที่ทำขึ้น หรือสิทธิและข้อผูกพันใดๆ ระหว่างคุณกับผู้เรียกเก็บเงิน (“ข้อตกลงระหว่างลูกค้ากับผู้เรียกเก็บเงิน”) ในความสัมพันธ์ดังกล่าว เราไม่ต้องรับผิดสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการละเมิดข้อตกลงระหว่างลูกค้ากับผู้เรียกเก็บเงิน คุณรับทราบและตกลงว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียวในการทำให้แน่ใจว่าคำสั่งการชำระเงินของคุณถูกต้อง เสร็จสิ้นและเที่ยงตรงในทุกด้านก่อนที่คุณสั่งเราให้ทำการจ่ายเงินในนามของคุณ นอกจากนี้ตามที่คุณทราบว่าต้องมีการใช้เวลาในการประมวลผลคำสั่งการชำระเงินของคุณ สำหรับการชำระใบแจ้งหนี้ เราขอแนะนำให้คุณให้คำสั่งการชำระเงินของคุณแก่เราล่วงหน้าอย่างน้อย สาม (3) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระของใบแจ้งหนี้ เราจะไม่รับผิดชอบในความรับผิดหรือค่าใช้จ่ายจากการชำระเงินเกินกำหนดเวลาที่เกิดขึ้นแก่คุณในระหว่างการใช้บริการ

การชำระเงินแก่ผู้ค้าบุคคลที่ 3 และเจ้าหนี้

เราเป็นตัวแทนการชำระเงินแต่เพียงอย่างเดียวและเราไม่ได้ครอบครองสินค้า/บริการใดไว้ในคลังของเรา ความคิดเห็นและข้อร้องเรียนทั้งหมดเกี่ยวกับการซื้อสินค้า/บริการของคุณควรส่งโดยตรงไปยังผู้ค้าบุคคลที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง ในการทำคำสั่งการชำระเงิน คุณอาจเลือกช่องทางการชำระเงินผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ : (i) ยอดคงเหลือใน E-wallet ของคุณ / ShopeePay Counter (ii) การโอนทางธนาคาร หรือ (iii) การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต

(i) ยอดคงเหลือใน E-wallet / ShopeePay Counter

คุณอาจใช้เงินจาก E-wallet ของคุณเพื่อทำการชำระเงินหรือซื้อสินค้า/บริการ คุณอาจเติมยอดคงเหลือใน E-wallet ของคุณโดยการโอนทางธนาคาร หรือการไปที่ ShopeePay Counter ที่ใกล้คุณที่สุด และทำการเติมเงินโดยตรงด้วยการให้หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งได้ลงทะเบียนไว้ของคุณที่ ShopeePay Counter

(ii) การโอนทางธนาคาร

คุณอาจให้ธนาคารของคุณอนุญาตให้แพลตฟอร์มโอนเงินจากบัญชีธนาคารที่คุณได้กำหนดไว้เพื่อทำการชำระเงิน เพื่อช่วยเหลือคุณในการนี้จะมีการให้คำแนะนำทีละขั้นตอนและคำแนะนำเดียวกันนั้นอาจอยู่ในแพลตฟอร์มภายใต้ส่วน “เพิ่มบัญชีธนาคาร” คุณจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเพื่อเปิดใช้บริการ โดยการเปิดใช้บริการ คุณยืนยันว่า (ก) คุณได้ให้ความยินยอมแก่เราในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับบริการ (ข) คุณมีอำนาจตามกฎหมายในการเข้าถึงบัญชีธนาคารที่คุณได้เชื่อมโยงกับ E-wallet ของคุณ และ (ค) คุณจะชำระหรืออนุญาตให้เราหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับการใช้บริการจากบัญชีที่คุณได้เลือกไว้

(iii) บัตร ShopeePay Virtual Prepaid

คุณอาจใช้บัตร ShopeePay Virtual Prepaid ของคุณเพื่อทำการชำระเงินค่าสินค้า/บริการต่างๆ แก่ผู้ค้าบุคคลที่ 3 ที่ยอมรับบัตร [Card Scheme] และคุณยินยอมให้เราหักเงินจาก E-Wallet ของคุณเพื่อชำระหนี้ค่าสินค้าและ/หรือบริการ รวมถึงค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและหนี้อื่นใด (ถ้ามี) ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บริการประมวลผลการชำระเงินผ่านบัตร ShopeePay Virtual Prepaid ทั้งนี้ การใช้บริการ บัตร ShopeePay Virtual Prepaid เป็นไปตาม เงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ และข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการบัตร ShopeePay Virtual Prepaid ที่ https://airpay.in.th/u/airpaycardtos

(iv) บัตรเครดิต

คุณอาจเชื่อมโยงบัตรเครดิตของคุณ เช่น Visa, MasterCard เป็นต้น กับ E-wallet ของคุณและใช้บัตรดังกล่าวเพื่อทำการชำระเงินแก่บุคคลที่สาม เช่น ผู้ค้าบุคคลที่ 3 เพื่อการเชื่อมโยงบัตรเครดิตของคุณกับ E-wallet ของคุณ คุณอาจใส่รายละเอียดบัตรเครดิตของคุณในแท็ป “เพิ่มบัตรเครดิต/เดบิต” โดยการเชื่อมโยงบัตรเครดิตของคุณ คุณตกลงว่าคุณจะชำระหรืออนุญาตให้เราหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับการใช้บริการจากบัตรที่คุณได้เลือกไว้

รายละเอียดบัตรเครดิตของคุณจะไม่ถูกนำไปจำหน่าย แลกเปลี่ยน โอน หรือให้แก่บริษัทอื่นไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ โดยปราศจากความยินยอมของคุณ นอกเหนือจากเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชัดแจ้งในการใช้บริการที่คุณต้องการ ยกเว้นการโอนข้อมูลบัตรเครดิตแก่บริษัทประมวลผลการชำระเงินของเราซึ่งเป็นบุคคลที่สาม บริษัทประมวลผลการชำระเงินนี้เก็บรายละเอียดบัตรเครดิตของคุณไว้ทั้งหมด (เราไม่ได้เก็บข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ และข้อมูลนั้นถูกโอนโดยตรงไปยังที่เก็บที่ปลอดภัยของบริษัทประมวลผลการชำระเงินดังกล่าว)

คุณไม่อาจใช้บัตรเครดิตของคุณสำหรับการดังต่อไปนี้
(i) การชำระใบแจ้งหนี้บัตรเครดิต
(ii) เติมยอดคงเหลือใน E-wallet ของคุณ; และ/หรือ
(iii) ทำการโอนเงินแบบ Peer to Peer

2.2.3 การโอนแบบ Peer to Peer

เราแต่เพียงผู้เดียวอาจทำให้คุณใช้งานการโอนเงินแบบ Peer to Peer (“P2P”) ได้ หากคุณใช้ P2P คุณรับทราบและเข้าใจว่า:-

(i) เราอาจต้องการให้คุณให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสิ้นและเราไม่สามารถดำเนินการธุรกรรมนั้นจนกว่าคุณให้ข้อมูลที่ต้องการแก่เรา

(ii) หากคุณรับและยอมรับการโอนแบบ P2P คุณต้องรับผิดต่อเราไม่เพียงแค่เรื่องการโอนนั้นแต่รวมถึงค่าธรรมเนียมที่อาจเกิดจากการโอนที่มีความไม่สมบูรณ์ในภายหลังไม่ว่าด้วยเหตุผลใด เช่น ในกรณีที่ธุรกรรมล้มเหลว คุณรับทราบและตกลงว่าเรามีสิทธิได้รับจำนวนเงินที่ต้องชำระแก่เราและให้อนุญาตอย่างเพิกถอนไม่ได้แก่เราในการหักเงินจาก E-wallet ตามจำนวนเงินที่ถึงกำหนดชำระแก่เราจากยอดคงเหลือใน E-wallet ของคุณโดยไม่ต้องแจ้งแก่คุณ หากยอดคงเหลือใน E-wallet ของคุณไม่เพียงพอกับจำนวนเงินดังกล่าว เราสงวนสิทธิคิดค่าใช้จ่ายจากวิธีการชำระเงินของคุณหรือดำเนินการอื่นตามกฎหมายเพื่อเก็บเงินให้ครบตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้

(iii) คุณกำลังใช้ P2P ด้วยความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียวและเราไม่รับผิดชอบต่อธุรกรรมทางการเงิน หรือการกระทำหรือข้อมูลประจำตัวของผู้รับหรือผู้ส่งการโอน ข้อพิพาทอันเกิดจากจำนวนเงินซึ่งโอนผ่าน P2P นั้นเป็นเรื่องส่วนบุคคลโดยแท้ระหว่างผู้ใช้

(iv) การใช้ P2P อาจเป็นเหตุให้คุณต้องชำระค่าธรรมเนียม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมจากบุคคลที่สาม เช่น จำนวนเงินที่ถูกตีคืน (Reversal Charges) หรือค่าธรรมเนียมอื่นสำหรับเงินที่ไม่เพียงพอในการชำระและการชำระเงินของคุณถูกปฏิเสธ

(v) P2P ต้องถูกใช้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและไม่อาจถูกใช้เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมที่ผิดกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย หากมีการพบหรือรายงานว่าเป็นธุรกรรมที่ผิดกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย เราสงวนสิทธิในการดำเนินการรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ: ระงับการให้บริการธุรกรรมของคุณ จำกัดความสามารถของคุณในการใช้แพลตฟอร์ม รายงานธุรกรรมต่อหน่วยงานที่มีอำนาจ หรือปิดการใช้งาน E-wallet ของคุณทั้งหมด

2.2.4 ข้อจำกัดความรับผิด
คุณรับทราบและตกลงว่าเราไม่ต้องมีความรับผิดหากเราไม่สามารถทำให้คำสั่งการชำระเงินของคุณเสร็จสิ้นได้ด้วยเหตุนอกเหนือการควบคุมของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้:
 
ก. หาก E-wallet ของคุณมีเงินไม่เพียงพอหรือหากการชำระเงินหรือการซื้อสินค้า/บริการนั้นเกินจำนวนจำกัดการโอนที่ตั้งค่าไว้สำหรับ E-wallet ของคุณ โดยไม่ใช่ความผิดของเรา;

ข. ศูนย์กลางการประมวลผลการชำระเงินของเราไม่ทำงานตามปกติและคุณรู้หรือได้รับแจ้งจากเราเกี่ยวกับการทำงานที่ผิดปกตินั้นก่อนคุณดำเนินการโอนดังกล่าว;

ค. คุณไม่ได้ให้ข้อมูล E-wallet ที่ถูกต้องแก่เรา หรือข้อมูลที่คุณให้ไว้กลายเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง; และ/หรือ

ง. พฤติการณ์นอกเหนือการควบคุมของเรา (เช่น แต่ไม่จำกัดเพียง อัคคีภัย อุทกภัย หรือเหตุแทรกแซงจากภายนอก) ไม่ว่าจะสามารถคาดเห็นได้หรือคาดเห็นแล้วก็ตาม อันมีลักษณะเป็นการขัดขวางการดำเนินการโอนและเราได้เตรียมการป้องกันไว้ตามสมควรเพื่อหลีกเลี่ยงพฤติการณ์ดังกล่าว
 
2.3 การบริการของเราใช้ได้กับผู้ใช้เท่านั้น ในขณะที่ผู้ใช้อาจเติม E-wallet ของผู้ใช้โดยเงินสดหรือการโอนทางธนาคาร แต่คุณจำเป็นต้องมีบัญชีธนาคารที่สมบูรณ์เพื่อถอนเงินทุนจาก E-wallet ของคุณ

2.4 ในกรณีที่ธุรกรรมถูกระงับ เราอาจพิจารณาโดยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวว่าการคืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมดแก่ผู้ใช้หรือไม่

2.5 เราอาจจำกัดบริการใดบริการหนึ่งหรือทั้งหมดที่จัดไว้ให้แก่ผู้ใช้ตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ ประเภทของธุรกรรมและประโยชน์ คุณสมบัติ และการทำงานอย่างอื่นของบริการที่จัดไว้ให้แก่ผู้ใช้ ไม่มีการรับรองหรือการรับประกันว่าประเภทและขอบเขตของธุรกรรม ประโยชน์ คุณสมบัติ และการทำงานอย่างเดียวกันจะถูกจัดไว้ให้แก่ผู้ใช้ทุกคนเหมือนกัน

2.6 เราสงวนสิทธิในการปฏิเสธหรือยกเลิกธุรกรรมไม่ว่าด้วยเหตุผลใดด้วยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว สถานการณ์ที่อาจทำให้ธุรกรรมถูกปฏิเสธหรือถูกยกเลิกรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะปัญหาที่ถูกตรวจพบโดยฝ่ายควบคุมเครดิตและการฉ้อโกงที่เรามีเหตุอันเชื่อได้ว่าธุรกรรมนั้นไม่ได้รับอนุญาต ละเมิดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ หรือกฎข้อบังคับ หรืออาจทำให้เราหรือบริษัทในเครือของเรามีความรับผิด และเราอาจต้องการการตรวจสอบหรือข้อมูลของธุรกรรมเพิ่มเติม

2.7 เราอาจวางข้อกำหนด ข้อจำกัด ข้อห้ามเพิ่มเติม หรือมาตรการอื่นที่เราเห็นว่าจำเป็นหรือมีเหตุผลในแต่ละธุรกรรมด้วยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

2.8 คุณจะต้องรับผิดชอบต่อธุรกรรมทั้งหมดที่ทำผ่านแพลตฟอร์มด้วย E-wallet ของคุณทั้งที่ได้รับและไม่ได้รับการอนุญาต การรับทราบ หรือความยินยอมจากคุณ และไม่อาจเรียกร้องต่อเราเกี่ยวกับการใช้หรือการใช้ที่ตั้งใจจะทำเช่นว่านั้น
3. ความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคล
 
 
3.1 ความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญมากสำหรับเรา เพื่อปกป้องสิทธิ์ของคุณ เราได้จัดทำ “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ของบริษัทเพื่ออธิบายแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรายละเอียด โดยคุณจะต้องอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ https://airpay.in.th/u/privacypolicyth อย่างละเอียดเพื่อให้เข้าใจว่าเรารวบรวมจัดเก็บ ใช้ เปิดเผยและดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวกับ E-wallet และ/หรือข้อมูลการใช้งานบริการของคุณอย่างไร
โดยการการตกลงตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้เพื่อเปิดบัญชี E-wallet และใช้บริการแพลตฟอร์มของเรา คุณตกลงยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและเนื้อหาใดๆ ที่คุณได้สร้างขึ้นผ่านบนแพลตฟอร์มของเรา ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

3.2 คุณรับรู้และตกลงว่า บริษัทและ/หรือบุคคลที่สามอื่นใดที่ร่วมกับบริษัทเพื่อดำเนินการการให้บริการแก่คุณ อาจรวบรวม จัดเก็บ เปิดเผย เข้าถึง ตรวจสอบ ใช้ และ/หรือดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งเราได้รับจากคุณหรือได้รับผ่านแหล่งอื่น (โดยความยินยอมของคุณ) ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทและกฎหมายที่มีผลบังคับใช้

3.3 บริษัทและ/หรือบุคคลที่สามอื่นใดที่ร่วมกับบริษัทเพื่อดำเนินการการให้บริการแก่คุณ ตกลงที่จะปกป้องและรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการให้บริการ เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตตามกฎหมายและข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ หรือโดยความยินยอมของคุณที่ได้ให้ไว้ล่วงหน้า

3.4 เมื่อคุณได้ให้ความยินยอม คุณตกลงให้บริษัทดำเนินการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนของคุณที่คุณได้ให้ไว้ ณ ตอนลงทะเบียนเปิดบัญชี E-Wallet หรือที่เราได้รับจากคุณหรือที่ได้รับผ่านแหล่งอื่น (โดยความยินยอมของคุณ) ให้แก่บุคคลที่สามอื่นใดตามความประสงค์ของคุณตามที่ได้ให้ความยินยอมไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Customer - KYC) สำหรับการเข้าใช้บริการของบุคคลที่สามนั้นๆ

3.5 หากคุณในฐานะผู้ใช้ที่ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้คนอื่นผ่านการใช้บริการ (“ฝ่ายผู้รับ”) ต้อง (i) ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ทั้งหมดอันเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว (ii) อนุญาตให้ผู้ใช้ (“ฝ่ายผู้เปิดเผย”) ลบข้อมูลของตนออกจากฐานข้อมูลของฝ่ายผู้รับ และ (iii) อนุญาตให้ฝ่ายผู้เปิดเผยตรวจสอบว่าฝ่ายผู้รับมีการเก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้างเกี่ยวกับตน
 
4.  สิทธิการใช้งานแบบจำกัด
 
4.1 เราอนุญาตการใช้งานแบบจำกัดในการเข้าถึงและใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเงื่อนไขการให้บริการนี้สำหรับการใช้โดยส่วนตัวเท่านั้น สิทธิการใช้งานนี้ไม่อนุญาตให้คุณทำการใช้บริการดังกล่าวในเชิงพาณิชย์หรือการใช้เชิงดัดแปลงได้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งหรือเนื้อหาของเรา) เว้นแต่เราให้ความยินยอม เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อตราสินค้า โลโก้ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่มีกรรมสิทธิ์ทั้งหมดที่แสดงในแพลตฟอร์ม เป็นทรัพย์สินของเรา และในบางกรณี เป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่ถือกรรมสิทธิ์ตามที่ระบุไว้ในแพลตฟอร์ม ไม่มีการมอบสิทธิหรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่บุคคลใดที่เข้าถึงแพลตฟอร์ม เพื่อใช้งานหรือลอกเลียนแบบเนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อตราสินค้า โลโก้ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ดังกล่าว และไม่มีบุคคลใดที่เข้าถึงแพลตฟอร์มจะสามารถอ้างสิทธิ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ในไซต์นี้ได้ โดยการใช้หรือเข้าถึงบริการ คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และกฎหมายที่บังคับใช้อื่นๆ ทั้งหมด ที่คุ้มครองบริการ แพลตฟอร์ม และเนื้อหาของเรา คุณตกลงที่จะไม่คัดลอก แจกจ่าย เผยแพร่ต่อ ส่งต่อ แสดงแก่สาธารณะ ดำเนินการต่อสาธารณะ ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน ให้เช่า ขาย หรือสร้างงานต่อเนื่องจากส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ แพลตฟอร์ม หรือเนื้อหาของเรา คุณยังจะต้องไม่คัดลอกหรือแสดงผล ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเนื้อหาในแพลตฟอร์มนี้บนเซิร์ฟเวอร์อื่นใด หรือเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์อื่น โดยไม่ได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา นอกจากนี้ คุณตกลงว่าจะไม่ใช้อุปกรณ์ในการรวบรวมเนื้อหา (เช่น โรบอต สไปเดอร์) หรืออุปกรณ์อัตโนมัติอื่นใด หรือกระบวนการที่ทำด้วยมือเพื่อเฝ้าติดตามหรือคัดลอกเนื้อหาของเรา โดยไม่ได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา (คำยินยอมดังกล่าวจะถือว่ามอบให้สำหรับเทคโนโลยีเครื่องมือค้นหามาตรฐานที่ใช้โดยเว็บไซต์ค้นหาทางอินเทอร์เน็ตเพื่อนำผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมายังเว็บไซต์นี้)

4.2 คุณสามารถเชื่อมโยงไปยังแพลตฟอร์มจากเว็บไซต์ของคุณ โดยมีข้อแม้ว่าเว็บไซต์ของคุณไม่ได้แสดงนัยของการรับรองโดยเราหรือเชื่อมโยงกับเรา คุณรับทราบว่าเราอาจยกเลิกการให้บริการได้ตลอดเวลา ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของเรา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 
5. ซอฟต์แวร์
 
เว้นแต่จะถูกเพิ่มเติมโดยสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิฉบับอื่น ซอฟต์แวร์ที่เราจัดไว้ให้คุณเป็นส่วนหนึ่งของบริการนี้ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของเงื่อนไขการให้บริการนี้ ซอฟต์แวร์ดังกล่าวถูกอนุญาตให้ใช้ หาใช่ถูกจำหน่ายไม่ เราสงวนสิทธิทั้งหมดต่อซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งโดยเรา สคริปต์หรือรหัสของบุคคลภายนอก ที่เชื่อมโยงไปยังหรืออ้างถึงจากบริการ บุคคลภายนอกที่เป็นเจ้าของสคริปต์หรือรหัสดังกล่าวเป็นผู้มอบสิทธิการใช้งานให้แก่คุณ ไม่ใช่มอบให้โดยเรา

6. E-wallet และความปลอดภัย
 
6.1 เพื่อเข้าถึงบริการของเรา ผู้ใช้จำเป็นต้องลงทะเบียน E-wallet โดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ การเลือกรหัสผ่าน และการเลือก (ซึ่งไม่ได้บังคับ) รหัสประจำตัวผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกัน (“ID ผู้ใช้”) หากคุณเลือก ID ผู้ใช้ ที่ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของเรา เห็นว่าอาจสร้างความขุ่นเคืองหรือไม่เหมาะสม เรามีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิก E-wallet ของคุณได้

6.2 ในการลงทะเบียน E-wallet คุณอาจลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มของเรา หรือแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามซึ่งเราได้อนุญาตให้มีการรับส่งข้อมูลการลงทะเบียนระหว่างกันได้ ซึ่งเราจะรับลงทะเบียนให้แก่คุณก็ต่อเมื่อเราได้พิจารณาและตรวจสอบคำขอลงทะเบียนว่ามีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น
 
6.3 คุณอาจสามารถใช้ E-wallet เพื่อเข้าถึงผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการอื่นๆ ซึ่งเราอนุญาตให้เข้าถึงได้ หรือที่เชื่อมโยงกันหรือทำงานร่วมกัน เราไม่ได้ตรวจสอบ และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของบุคคลภายนอก ฟังก์ชั่นการทำงาน ความปลอดภัย บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการเหล่านั้น เงื่อนไขการให้บริการของผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการเหล่านั้น รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง หากแตกต่างจากเงื่อนไขการให้บริการและ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราอาจบังคับใช้เงื่อนไขการให้บริการและ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรากับการใช้ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการเหล่านั้นของคุณ

6.4 คุณตกลงที่จะ (ก) เก็บรักษารหัสผ่าน E-wallet ของคุณไว้เป็นความลับและใช้เฉพาะรหัสผ่าน E-wallet ส่วนตัวของคุณเมื่อเข้าสู่ระบบ (ข) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณล็อคระบบ E-wallet เมื่อสิ้นสุดแต่ละส่วนบนแพลตฟอร์ม (ค) แจ้งเราทันทีหากมีการใช้ E-wallet ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต (ง) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูล E-wallet ของคุณถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ คุณต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ E-wallet ของคุณ แม้ว่าคุณจะไม่ได้ทำกิจกรรมหรือทำการใช้งานดังกล่าวก็ตาม เราจะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้รหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้อนุญาต หรือการที่คุณไม่สามารถปฏิบัติตามความในข้อนี้

6.5 เราอาจขอให้คุณส่งเอกสาร เช่น เอกสารแสดงตนต่อธนาคาร เพื่อให้คุณอาจเข้าถึงบริการของเรา

6.6 คุณรับผิดชอบในการให้ข้อมูลการลงทะเบียน E-wallet ที่ถูกต้องและการทำให้ข้อมูลการลงทะเบียนคุณเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ หรือการแจ้งเราเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ คุณสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งคุณได้ลงทะเบียนไว้สำหรับ E-wallet ของคุณได้ไม่เกิน 5 (ห้า) ครั้งต่อปี (365 วัน) โดยจะเริ่มนับจากวันที่เราได้รับการแจ้งครั้งแรกจากคุณเพื่อการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่คุณได้ลงทะเบียนไว้

6.7 คุณตกลงว่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดและตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของเราและโดยไม่ต้องแจ้งหรือรับผิดต่อคุณหรือบุคคลภายนอกใดๆ เราอาจยกเลิก E-wallet ของคุณทันที และลบหรือเพิกถอนเนื้อหาใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ
E-wallet ของคุณออกจากแพลตฟอร์ม มูลเหตุสำหรับการยกเลิกดังกล่าวอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง (ก) การไม่มีการใช้งานเป็นเวลานาน (ข) การละเมิดเจตนารมณ์หรือตัวอักษรของเงื่อนไขการให้บริการนี้ (ค) พฤติกรรม
ฉ้อฉล ล่วงละเมิด ทำให้เสื่อมเสีย คุกคาม หรือขู่เข็ญ หรือ (ง) พฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้คนอื่น บุคคลภายนอก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท การใช้ E-wallet เพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมาย ฉ้อฉล ล่วงละเมิด ทำให้เสื่อมเสีย คุกคาม หรือขู่เข็ญ อาจมีการแจ้งให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทราบโดยมิจำต้องแจ้งแก่คุณ หากคุณยื่นข้อเรียกร้อง (ไม่ว่าภายใต้ประเด็นแห่งคดีใดๆ) ที่โต้แย้งเราหรือเกี่ยวข้องกับเราทางใดทางหนึ่ง เราอาจยกเลิก E-wallet ของคุณ

6.8 คุณสามารถใช้บริการและ/หรือเปิด E-wallet ได้ต่อเมื่อเขตอำนาจตามกฎหมายที่บังคับใช้ของคุณอนุญาตให้คุณยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนี้

7. การระงับหรือความล้มเหลวของระบบ
 
หากคุณไม่สามารถใช้บริการเพราะการทำงานที่ไม่ปกติของซอฟต์แวร์เนื่องจากเหตุดังต่อไปนี้ คุณตกลงว่าคุณจะไม่ถือเป็นความผิดของเราหรือบริษัทในเครือของเราสำหรับ:

(ก)   การระงับหรือการซ่อมบำรุงระบบบนแพลตฟอร์มของเรา

(ข)   ความล้มเหลวในการส่งข้อมูลเนื่องจากความล้มเหลวหรือการระงับของอุปกรณ์และ/หรือระบบโทรคมนาคม

(ค)   ความล้มเหลวในการปฏิบัติการของระบบเนื่องจากกรณีเหตุสุดวิสัยซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะพายุไต้ฝุ่น แผ่นดินไหว สึนามิ อุทกภัย ไฟฟ้าดับ สงคราม การโจมตีของผู้ก่อการร้าย นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของเรา หรือ

(ง)    บริการหยุดชะงักหรือล่าช้าเนื่องจากการจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซ่อมบำรุง การปรับปรุง เรื่องเกี่ยวกับการธนาคารหรือกฎข้อบังคับ และเหตุอื่นๆ

8. ข้อผิดพลาดและธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต
 
8.1 เมื่อธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นใน E-wallet ของคุณ เราจะคุ้มครองคุณเต็มจำนวนเงินในทุกธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือทุกข้อผิดพลาดที่เข้าเกณฑ์ตราบเท่าที่คุณทำตามขั้นตอนที่กำหนดด้านล่าง ธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตเกิดขึ้นเมื่อการชำระเงินถูกส่งจาก E-wallet ของคุณซึ่งคุณไม่ได้อนุญาตและไม่ได้เป็นคุณแก่คุณ ทั้งนี้ ไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของคุณ เช่น หากมีบุคคลหนึ่งขโมยรหัสผ่านของคุณ แล้วใช้รหัสผ่านนั้นเข้าถึง E-wallet ของคุณ และส่งการชำระเงินจาก E-wallet ของคุณ เช่นนี้ธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตได้เกิดขึ้นแล้ว แต่หากคุณให้บุคคลหนึ่งเข้าถึง E-wallet ของคุณ (โดยการให้ข้อมูลการเข้าระบบของคุณแก่บุคคลนั้น) และบุคคลนั้นทำธุรกรรมโดยปราศจากการรับรู้หรือการอนุญาตของคุณ คุณต้องรับผิดชอบต่อการใช้ที่เกิดขึ้นนั้นเอง
 
8.2 คุณควรแจ้งเราทันทีหากคุณเชื่อว่า:-

8.3 เพื่อให้มีสิทธิในการได้รับความคุ้มครองสำหรับธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต คุณต้องแจ้งเราภายในยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงนับแต่คุณรู้หรือควรรู้ถึงธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตเช่นว่านั้น แต่ต้องไม่เกินกว่าสามสิบ (30) วันหลังจากธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตปรากฏครั้งแรกในประวัติ E-wallet ของคุณ เราจะขยายระยะเวลาดังกล่าวต่อเมื่อมีเหตุอันสมควรและพิสูจน์ได้ คุณควรเข้าระบบ E-wallet ของคุณอยู่เสมอและตรวจสอบประวัติ E-wallet ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือข้อผิดพลาด เรายังอาจส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลหลักที่คุณได้ให้ไว้เพื่อแจ้งแก่คุณถึงธุรกรรมแต่ละครั้งจาก E-wallet ของคุณ คุณยังควรตรวจสอบการยืนยันธุรกรรมเหล่านั้นเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมแต่ละครั้งได้รับอนุญาตและถูกต้อง

8.4 สำหรับธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือข้อผิดพลาดใน E-wallet ของคุณ ให้แจ้งเราผ่านวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 16. ของเงื่อนไขการให้บริการนี้ เมื่อคุณแจ้งเรา ให้ส่งข้อมูลทั้งหมดดังต่อไปนี้แก่เรา
หากคุณแจ้งเราด้วยวาจา เราอาจต้องการให้คุณส่งข้อร้องเรียนหรือคำถามของคุณเป็นหนังสือ ในระหว่างการสอบสวนของเรา เราอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณ
 
8.5 เมื่อคุณแจ้งเราถึงธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือข้อผิดพลาดที่น่าสงสัย หรือเราทราบเรื่องเอง เราจะกระทำดังต่อไปนี้
หากเราตัดสินว่ามีธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือข้อผิดพลาดจริง เราจะให้เครดิตคืนเต็มจำนวนเงินแก่ E-wallet ของคุณทันทีภายในหนึ่ง (1) วันทำการที่มีการตัดสินของเรา หรือหากคุณได้รับเครดิตชั่วคราวไว้แล้ว เราจะอนุญาตให้คุณเก็บจำนวนเงินนั้นไว้ได้ หากเราตัดสินว่าไม่มีธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือข้อผิดพลาดจริง เราจะสรุปคำอธิบายการตัดสินของเราส่งเป็นอีเมลถึงคุณ หากคุณได้รับเครดิตชั่วคราวไว้แล้ว เราจะลบเครดิตนั้นออกจาก E-wallet ของคุณและแจ้งวันที่และจำนวนที่หัก E-wallet แก่คุณ คุณอาจขอสำเนาเอกสารที่เราใช้ในการสอบสวนของเรา
 
 
8.6 เราจะแก้ไขข้อผิดพลาดที่เราพบ หากข้อผิดพลาดนั้นทำให้จำนวนเงินที่ได้รับของคุณน้อยกว่าจำนวนเงินที่ถูกต้องที่คุณมีสิทธิได้รับ เราจะให้เครดิตส่วนต่างนั้นแก่ E-wallet ของคุณ หากข้อผิดพลาดนั้นทำให้จำนวนเงินที่ได้รับของคุณมากกว่าจำนวนเงินที่ถูกต้องทีคุณมีสิทธิได้รับ คุณตกลงให้เรามีสิทธิหักเงินส่วนเกินจาก E-wallet ของคุณได้

8.7 หากคุณส่งการชำระเงินผิดคู่สัญญา หรือส่งการชำระเงินผิดจำนวนโดยผิดพลาด (เช่น เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์) คุณตกลงรับทราบว่าเป็นการกระทำผิดพลาดโดยตัวคุณเอง เราไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น แต่เราจะให้การช่วยเหลือโดยการติดต่อกับคู่สัญญาดังกล่าวที่คุณได้ส่งการชำระเงินและขอให้คู่สัญญานั้นคืนเงินที่ได้ชำระไป ทั้งนี้ คุณตกลงรับทราบว่าคู่สัญญาที่ได้รับเงินผิดพลาดไปอาจจะส่งเงินคืนมาให้หรือไม่ก็ได้

9 การปฏิเสธความรับผิดชอบ
 
9.1 เราไม่ใช่ธนาคารหรือสถาบันรับฝากเงินที่ได้รับอนุญาตอื่น หรือผู้ออกบัตรเครดิต บัตรเดบิต บัญชีออมทรัพย์ หรือช่องทางบริการการชำระเงินแบบเติมเงินอื่น (“วิธีการชำระเงิน”) เว้นแต่ระบุไว้ชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น สำหรับธุรกรรมที่อำนวยความสะดวกด้วย ShopeePay เราดำเนินการให้การชำระเงินไปถึงผู้ค้าบุคคลที่ 3 และการคิดค่าใช้จ่ายจากวิธีการชำระเงินของคุณเพื่อจัดการการชำระเงินสำหรับการซื้อสินค้า/บริการของคุณ

9.2 เงื่อนไขการให้บริการนี้ไม่ได้แก้ไขหรือดัดแปลงข้อตกลงของคุณกับผู้ออกวิธีการชำระเงินของคุณ และคุณต้องรับผิดชอบสำหรับการทำให้แน่ใจว่าการใช้ซอฟต์แวร์ของคุณสอดคล้องกับข้อตกลงเช่นว่านั้น นอกจากนี้คุณต้องรับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายและ/หรือการหัก E-wallet แก่วิธีการชำระเงินของคุณทั้งหมดอันเนื่องมาจากการซื้อสินค้า/บริการที่ทำขึ้นจาก E-wallet นั้นตามข้อตกลงเช่นว่านั้น ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างเงื่อนไขการให้บริการนี้กับข้อตกลงของคุณกับผู้ออกวิธีการชำระเงินของคุณ เงื่อนไขการให้บริการนี้จะกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเราแต่เพียงผู้เดียวอันเกี่ยวเนื่องกับซอฟต์แวร์ คุณรับทราบและตกลงว่าคุณรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับวิธีการชำระเงินของคุณและเราไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับความถูกต้อง หรือการพร้อมใช้งานของข้อมูลที่คุณนำเข้าหรือจัดเก็บในซอฟต์แวร์ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการที่ข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจุบันและทันสมัยหรือไม่

9.3 บริการนี้จัดไว้ให้ “ตามสภาพจริง” และ “ตามที่จัดให้” โดยไม่มีการรับประกัน การอ้างสิทธิ หรือการรับรองโดยเรา ไม่ว่าในลักษณะใด ทั้งแบบชัดแจ้ง โดยนัย หรือแบบบังคับ อันเกี่ยวเนื่องกับบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันคุณภาพ การดำเนินงาน การไม่ละเมิดสิทธิ ความสามารถในการทำการค้า หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ รวมทั้งไม่มีการรับประกันที่เกิดขึ้นระหว่างการติดต่อ การดำเนินงาน หรือการใช้เพื่อการค้า โดยไม่เป็นการจำกัดสิ่งที่กล่าวไปก่อนหน้า เราไม่รับประกันว่า บริการ แพลตฟอร์มนี้ หรือการทำงานในไซต์จะพร้อมใช้งานได้ เข้าถึงได้ ไม่หยุดชะงัก ทันต่อเวลา ปลอดภัย ถูกต้อง ครบถ้วน หรือปราศจากข้อผิดพลาด ว่าข้อบกพร่อง หากมี จะได้รับการแก้ไข หรือว่า แพลตฟอร์มนี้และ/หรือเซิร์ฟเวอร์ของไซต์จะใช้งานได้โดยปราศจากโปรแกรมที่เป็นอันตรายหรือมัลแวร์ (เช่น ไวรัส นาฬิกา ระบบตั้งเวลา ตัวนับ หนอน ล็อคซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สอดแนม ม้าโทรจัน เราติ้ง ประตูกับดัก ระเบิดเวลา) หรือรหัส คำสั่ง โปรแกรม หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นใด

9.4 คุณรับทราบว่าความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือการดำเนินงานของไซต์นี้และ/หรือบริการ ตกเป็นของคุณจนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณตกลงว่าคุณรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการรักษาความลับของรหัสความปลอดภัยที่ให้แก่คุณและคุณไม่อาจเรียกร้องต่อเราสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำเช่นว่านั้นของคุณ

9.5 การดาวน์โหลดข้อมูลจากระบบของเราทำโดยความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว และเราไม่รับประกันว่าข้อมูลหรือระบบของเราดังกล่าวปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือรหัส เอเจนท์ โปรแกรม หรือแมโครที่เป็นภัย ที่ทำลายหรือที่เสียหายอื่นๆ

9.6 หากคุณส่งเงินทุนผิดคู่สัญญา หรือส่งผิดจำนวนโดยผิดพลาด เราอาจช่วยคุณด้วยไมตรีในการติดต่อคู่สัญญาที่รับเงินทุนดังกล่าวเพื่อขอให้คืนเงินทุนนั้น อย่างไรก็ตามเราจะไม่ต้องรับผิดชอบในการใช้คืนการชำระเงินหรือถอนคืนธุรกรรมที่คุณได้ทำเพราะความผิดพลาดหรือความประมาทของคุณ

9.7 เขตอำนาจตามกฎหมายบางแห่งไม่อนุญาตการปฏิเสธความรับผิดชอบในการรับประกันโดยนัย ดังนั้นการปฏิเสธความรับผิดชอบที่กล่าวมาบางอย่างหรือทั้งหมดอาจไม่ใช้บังคับกับคุณ

10. ข้อยกเว้นและข้อจำกัดการรับผิด
 
10.1 ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม เราจะไม่รับผิดไม่ว่าตามสัญญา การรับประกัน การละเมิด (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ความประมาทเลินเล่อ (ไม่ว่าในเชิงรุก เชิงรับ หรือถูกใส่ความ) ความรับผิดของผลิตภัณฑ์ ความรับผิดโดยสิ้นเชิงหรือทฤษฎีอื่น) หรือประเด็นฟ้องอื่นตามกฎหมาย ตามความเที่ยงธรรม ตามบทกฎหมาย หรืออื่นใด ต่อการสูญเสียการใช้งาน (ข) การสูญเสียกำไร (ค) การสูญเสียรายได้ (ง) การสูญเสียค่าความนิยม หรือ (จ) การล้มเหลวในการรับรู้เงินออมที่คาดการณ์ไว้ หรือต่อความเสียหายทางอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ หรือที่เป็นผลตามมา (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียข้อมูล การหยุดชะงักของบริการ คอมพิวเตอร์ ความล้มเหลวของโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่) ที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้ไซต์นี้หรือบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายอันเกิดจากสิ่งดังกล่าว แม้ว่าเราจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม
 
10.2 เราอาจจัดทำแนวทางปฏิบัติและข้อจำกัดทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ เราสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกบริการในประการใดๆ ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งหรือรับผิด เราอาจปฏิเสธที่จะดำเนินการธุรกรรมใดโดยไม่ต้องแจ้งคุณล่วงหน้า โดยเฉพาะหาก (ก) ธุรกรรมไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเงื่อนไขการให้บริการนี้หรือเงื่อนไข กฎข้อบังคับ และนโยบายอื่นที่ใช้บังคับ หรือ (ข) หากเรามีเหตุที่เชื่อได้ว่าธุรกรรมอาจละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ หรือกฎข้อบังคับ หรืออาจทำให้เราหรือบริษัทในเครือของเรามีความรับผิด

10.3 สิทธิเพียงอย่างเดียวที่คุณมีเกี่ยวกับปัญหาหรือความไม่พึงพอใจใดๆ ในบริการคือการยกเลิก E-wallet ของคุณ และหยุดใช้งานบริการ

10.4 โดยไม่คำนึงถึงความในส่วน 10.1 และ 10.2 ถ้าเราถูกศาลหรือเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจสั่งให้ต้องรับผิด (รวมถึงต่อการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง) ความรับผิดต่อคุณ และ/หรือบุคคลภายนอกใดๆ จะจำกัดอยู่ที่ 2,000 THB (สองพันบาทถ้วน)

10.5 ไม่มีสิ่งใดในเงื่อนไขการให้บริการนี้ที่จะจำกัดหรือยกเว้นความรับผิดต่อการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บร่างกายอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อของเรา การฉ้อโกง หรือต่อความรับผิดอื่นที่ไม่สามารถจำกัดและ/หรือยกเว้นได้ตามกฎหมาย

11. ลิงก์ไปยังไซต์ของบุคคลภายนอก
 
ลิงก์ซึ่งมีอยู่ทั่วทั้งแพลตฟอร์ม จะให้คุณสามารถออกจากแพลตฟอร์มนี้ได้ ลิงก์เหล่านี้จัดไว้ให้ตามมารยาทเท่านั้น และไซต์ที่มีลิงก์ไปไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเราไม่ว่าในลักษณะใด และคุณเข้าถึงไซต์เหล่านี้ด้วยความเสี่ยงของคุณเอง เราไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดต่อเนื้อหาและ/หรือความถูกต้องของสินค้า/บริการภายใต้ไซต์ที่ลิงก์ไปดังกล่าว หรือลิงก์ที่อยู่ในไซต์ที่มีลิงก์ไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการอัปเดตไซต์ดังกล่าว การจัดลิงก์เหล่านี้ไว้ให้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และการรวมลิงก์ใดๆ ไว้ไม่ได้แสดงนัยหรือการเชื่อมโยงอย่างชัดแจ้ง การรับรอง หรือการเป็นผู้สนับสนุนโดยเราถึงไซต์ที่ลิงก์ไปใดๆ และ/หรือเนื้อหาของเราที่ลิงก์ไปนั้น

12. การเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ตหรือไซต์ของบุคคลภายนอก
 
12.1 บริการของเราอาจมีการเชื่อมต่อกับบริการอื่นๆ บนแพลตฟอร์มหรือไซต์ของบุคคลภายนอก คุณตกลงรับทราบว่าในการใช้บริการของเราบนแพลตฟอร์มหรือไซต์ของบุคคลภายนอกนั้นจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการของแพลตฟอร์มหรือไซต์ของบุคคลภายนอก ซึ่งคุณจะต้องให้ความยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการของแพลตฟอร์มหรือไซต์ของบุคคลภายนอกเป็นการต่างหากด้วย และเราไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดต่อเนื้อหาและ/หรือความถูกต้องของสินค้า/บริการบนแพลตฟอร์มหรือไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว รวมถึงฟังก์ชั่นการทำงาน ความปลอดภัย บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติอื่นๆ ของแพลตฟอร์มหรือไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านั้น

12.2 ในการใช้บริการของเราบนแพลตฟอร์มหรือไซต์ของบุคคลภายนอก เราจะดำเนินการประมวลผลคำขอ/คำสั่งของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง คำขอลงทะเบียน คำสั่งโอนเงินหรือชำระเงิน บนระบบปฏิบัติการของเราเท่านั้น เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ให้ไว้กับเราแก่แพลตฟอร์มหรือไซต์ของบุคคลภายนอก เว้นแต่การเปิดเผยดังกล่าวจำเป็นต่อการดำเนินการตามคำขอ/คำสั่งของคุณ และในกรณีนั้น แพลตฟอร์มหรือไซต์ของบุคคลภายนอกจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

12.3 ในกรณีที่คุณเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่แพลตฟอร์มหรือไซต์ของบุคคลภายนอกในขณะที่คุณกำลังใช้บริการของเราอยู่ เช่น กรณีที่คุณกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในช่องกรอกข้อมูลที่พัฒนาโดยแพลตฟอร์มหรือไซต์ของบุคคลภายนอก คุณตกลงรับทราบว่าการเก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย และ/หรือดำเนินการกับเนื้อหาและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ได้ให้ไว้แก่แพลตฟอร์มหรือไซต์ของบุคคลภายนอกนั้นจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของแพลตฟอร์มหรือไซต์ของบุคคลภายนอกเท่านั้น

12.4 เราอาจกำหนดเงื่อนไขและข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเราบนแพลตฟอร์มหรือไซต์ของบุคคลภายนอก ซึ่งอาจส่งผลให้คุณไม่อาจใช้บริการของเราบางส่วน หรือมีข้อจำกัดบางประการที่แตกต่างจากการใช้บริการบนแพลตฟอร์มของเรา ซึ่งรวมถึงในกรณีที่คุณตกลงยินยอมให้เราเปิดเผยข้อมูลหมายโทรศัพท์และ/หรือข้อมูลอื่นของคุณเพื่อเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ของคุณที่มีอยู่กับแพลตฟอร์มช้อปปี้ ที่ให้บริการโดยบริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด (“Shopee”) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้และการรับ Shopee Coins ในแพลตฟอร์มของเรา โดยเราได้จัดให้มี เงื่อนไขในการใช้และเงื่อนไขในการรับ Shopee Coins ใน ShopeePay ไว้ โปรดอ่านรายละเอียดที่ https://airpay.in.th/u/shopeecoins

13. การกระทำต้องห้าม
 
13.1 สิทธิการใช้งานแพลตฟอร์มนี้และบริการมีผลจนกว่าจะมีการยกเลิก สิทธิการใช้งานนี้จะยกเลิกตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ หรือเมื่อคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ของเงื่อนไขการให้บริการนี้ ในกรณีดังกล่าว ไม่จำเป็นต้องแจ้งแก่เรา เพื่อให้การยกเลิกดังกล่าวมีผล
 
 
13.2    คุณตกลงที่จะไม่:
 
(ก) ละเมิดเงื่อนไขการให้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว กฎระเบียบและกฎข้อบังคับภายในของเราซึ่งรวมถึงกฎข้อบังคับสำหรับงานส่งเสริมการขาย และ/หรือละเมิดกฎหมายและกฎข้อบังคับที่บังคับใช้

(ข) กระทำในลักษณะที่ผิดกฎหมาย เป็นภัย คุกคาม ขู่เข็ญ ล่วงละเมิด ทำให้ตื่นตกใจ ทำให้เป็นทุกข์ หลอกลวง ทำให้เสื่อมเสีย หยาบคาย ลามก หมิ่นประมาท ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น น่ารังเกียจ เหยียดเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ หรือที่เป็นที่โต้แย้งได้ต่อพนักงาน ตัวแทน หรือผู้ใช้อื่นของเรา

(ค) ใช้บริการเพื่อทำอันตรายต่อผู้เยาว์ไม่ว่าในทางใดก็ตาม

(ง) ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือทำให้เข้าใจผิด

(จ) ใช้บริการเพื่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งรวมถึงการพนันออนไลน์โดยไม่คำนึงว่าการพนันออนไลน์ได้รับอนุญาตในเขตอำนาจตามกฎหมายของคุณที่อาศัยอยู่หรือไม่

(ฉ) ใช้ E-wallet ของคุณในลักษณะที่อาจทำให้เกิดข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง หรือความรับผิดอื่นใดแก่เรา ผู้ใช้อื่น บุคคลภายนอก หรืออาจถือเป็นการใช้ระบบของเราในทางที่ผิด

(ช) ใช้บริการเพื่อปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือแสดงข้อมูลเท็จเกี่ยวกับความเชื่อมโยงกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด

(ซ) ปลอมแปลงส่วนหัวหรือปรับเปลี่ยนรหัสประจำตัวเพื่อปิดบังแหล่งกำหนดของเนื้อหาที่ส่งต่อผ่านบริการ

(ฌ) ลบประกาศออกจากแพลตฟอร์ม

(ญ) เป็นต้นเหตุ อนุญาตหรือมอบอำนาจให้ทำการดัดแปลง สร้างงานอนุพันธ์ หรือแปลบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเรา

(ฎ) ใช้บริการในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตตามสิทธิการใช้งานที่ให้ไว้ในที่นี้

(ฏ) ใช้บริการเพื่อจุดประสงค์ในการฉ้อฉล

(ฐ) ปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือในการสอบสวนหรือให้การยืนยันข้อมูลประจำตัวของคุณหรือข้อมูลที่คุณให้แก่เรา

(ฑ) พยายามแยกส่วนแฟ้ม ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดประกอบหรือเจาะระบบบริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ) หรือเอาชนะหรือทำลายเทคโนโลยีการเข้ารหัสหรือมาตรการความปลอดภัยที่เรานำมาใช้กับบริการและ/หรือข้อมูลที่ส่งต่อ ดำเนินการ หรือจัดเก็บไว้โดยเรา

(ฒ) เก็บรักษาหรือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของ E-wallet คนอื่น รวมถึง โดยไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ

(ณ) อัปโหลด โพสต์ อีเมล ส่งต่อ หรือทำให้เนื้อหาที่คุณไม่มีสิทธิทำให้ใช้งานได้ภายใต้กฎหมายหรือภายใต้ความสัมพันธ์ตามสัญญาหรือการมอบอำนาจ (เช่น ข้อมูลภายใน ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และข้อมูลลับที่ได้ทราบหรือถูกเปิดเผยจากความสัมพันธ์ในการจ้างงานหรือภายใต้ข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล) ใช้งานได้

(ด) อัปโหลด โพสต์ อีเมล ส่งต่อ หรือทำให้เนื้อหาที่ละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลอื่น ใช้งานได้

(ต) อัปโหลด โพสต์ อีเมล ส่งต่อ หรือทำให้โฆษณาที่ไม่ได้ร้องขอหรือได้รับอนุญาต สื่อประชาสัมพันธ์ “เมลขยะ” “สแปม” “จดหมายลูกโซ่” “ธุรกิจแบบพีระมิด” หรือรูปแบบการเชิญชวนอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาต ใช้งานได้

(ถ) อัปโหลด โพสต์ อีเมล ส่งต่อ หรือทำให้วัสดุอื่นๆ ที่มีไวรัสซอฟต์แวร์ หนอน ม้าโทรจัน หรือรหัสคอมพิวเตอร์ รูทีน ไฟล์หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อแทรกแซงทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อ ปรับเปลี่ยน ขัดขวาง ทำลาย หรือจำกัดฟังก์ชั่นการทำงานของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ใดๆ หรือข้อมูลหรืออุปกรณ์โทรคมนาคม ใช้งานได้

(ท) ทำให้กระบวนการติดต่อสื่อสารปกติของบทสนทนาหยุดชะงัก ทำให้หน้าจอ “เลื่อน” เร็วกว่าที่ผู้ใช้บริการคนอื่นๆ จะสามารถพิมพ์ได้ หรือกระทำการในลักษณะที่ส่งผลเชิงลบต่อความสามารถของผู้ใช้คนอื่นในการเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนตามเวลาจริง

(ธ) แทรกแซง ปรับเปลี่ยน หรือขัดขวางบริการหรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการหรือการใช้งานของผู้ใช้คนอื่นและการเพลิดเพลินกับบริการ หรือฝ่าฝืนข้อกำหนด กระบวนการ นโยบาย หรือข้อบังคับของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม

(น) ดำเนินการหรือเข้าร่วมในการกระทำที่อาจส่งผลเสียหายทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ปิดใช้งาน สร้างภาระหนัก หรือทำให้บริการหรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการมีข้อบกพร่อง

(บ) ใช้บริการเพื่อเจตนาหรือไม่เจตนาฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ประมวลกฎหมาย คำสั่ง แนวทางปฏิบัติ นโยบาย หรือข้อบังคับของท้องถิ่น ของรัฐ ประเทศ หรือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายและข้อกำหนด (ไม่ว่ามีสภาพบังคับทางกฎหมายหรือไม่) เกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงินหรือการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(ป) ใช้บริการเพื่อจัดหาให้ซึ่งการสนับสนุนด้านสิ่งของหรือทรัพยากร (หรือปกปิดหรือปิดบังลักษณะ ที่อยู่ ที่มา หรือความเป็นเจ้าของของการสนับสนุนด้านสิ่งของหรือทรัพยากร) แก่องค์กรที่รัฐบาลสหรัฐอเมริการะบุว่าเป็นองค์กรก่อการร้ายต่างชาติตามมาตรา 219 แห่งกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ

(ผ) ใช้บริการเพื่อฝ่าฝืนความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หรือ “ติดตาม” หรือก่อกวนผู้อื่น และ/หรือ

(ฝ) ใช้บริการเพื่อเก็บรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้คนอื่นที่เกี่ยวกับการกระทำและกิจกรรมต้องห้ามที่ระบุไว้ด้านบน
 
13.3 หากเราเชื่อโดยดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของเราว่าคุณอาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต้องห้ามที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น เราอาจดำเนินการหลายประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ
 
(i) เราอาจระงับ หรือจำกัดการเข้าถึง หรือหักเงินที่ได้รับจากการกระทำกิจกรรมต้องห้าม (ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13.2 ข้างต้น) จาก E-wallet ของคุณ

(ii) เราอาจปฏิเสธที่จะให้บริการแก่คุณ

(iii) เราอาจระงับการใช้งาน E-wallet ของคุณเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบ (180) วัน หากมีความจำเป็นตามสมควรเพื่อป้องกันความเสี่ยงในความรับผิดหรือหากคุณละเมิดเงื่อนไขการให้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ/หรือกฎหมายและกฎข้อบังคับที่บังคับใช้ในเขตอำนาจตามกฎหมายของคุณ และ/หรือ

(iv) เราอาจดำเนินการทางกฎหมายต่อคุณ
 
13.4    คุณเข้าใจว่าเนื้อหาทั้งหมด ไม่ว่าโพสต์ต่อสาธารณะหรือส่งต่อแบบเป็นส่วนตัว เป็นความรับผิดชอบของผู้ที่เป็นต้นกำเนิดของเนื้อหาดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว นั่นหมายความว่า คุณ (ไม่ใช่เรา) ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาทั้งหมดที่คุณอัปโหลด โพสต์ อีเมล ส่งต่อ หรือทำให้ใช้งานได้ทางแพลตฟอร์มแต่เพียงผู้เดียว เราไม่ควบคุมเนื้อหาที่โพสต์บนแพลตฟอร์ม และดังนั้น จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือคุณภาพของเนื้อหาดังกล่าว คุณเข้าใจว่าในการใช้แพลตฟอร์ม คุณอาจพบเจอกับเนื้อหาที่อาจถือได้ว่าสร้างความขุ่นเคืองใจ ลามกอนาจารหรือน่ารังเกียจ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามเราจะไม่รับผิดไม่ว่าในทางใดต่อเนื้อหา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อผิดพลาด หรือการละเว้นเนื้อหา หรือการสูญเสียหรือความเสียหายชนิดใดก็ตามที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้ หรือการพึ่งพาเนื้อหาที่โพสต์ อีเมล ส่งต่อ หรือทำให้ใช้งานได้บนแพลตฟอร์ม

13.5    คุณรับทราบว่าเราอาจหรืออาจไม่คัดกรองเนื้อหาล่วงหน้า แต่เราและผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเราจะมีสิทธิ (แต่ไม่ใช่ข้อผูกพัน) ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการคัดกรองล่วงหน้า ปฏิเสธ ลบหรือย้ายเนื้อหาใดๆ ที่ใช้งานได้บนแพลตฟอร์ม โดยไม่เป็นการจำกัดสิ่งที่กล่าวไปก่อนหน้า เราและผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเรามีสิทธิที่จะลบเนื้อหาที่ละเมิดเงื่อนไขการให้บริการ, ถ้าเราได้รับคำร้องเรียนจากผู้ใช้คนอื่น, ถ้าเราได้รับแจ้งเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือคำสั่งทางกฎหมายให้ลบออก หรือถ้าเนื้อหาดังกล่าวน่ารังเกียจ เรายังอาจปิดกั้นการส่งการสื่อสาร (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การอัปเดตสถานะ การโพสต์ ข้อความ และ/หรือการสนทนา) ไปยังหรือจากบริการ อันเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเราที่จะปกป้องบริการหรือผู้ใช้ของเรา หรือบังคับใช้บทบัญญัติของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณตกลงว่าคุณจะต้องประเมิน และแบกรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวกับการใช้เนื้อหา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การพึ่งพาความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือประโยชน์ของเนื้อหาดังกล่าว เกี่ยวกับเรื่องนี้ คุณรับทราบว่าคุณไม่สามารถพึ่งพาเนื้อหาที่เราสร้างขึ้น หรือส่งมายังเรารวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลในส่วนอื่นๆ ทั้งหมดของแพลตฟอร์ม

13.6    คุณรับทราบ ยินยอม และตกลงว่าเราอาจเข้าถึง รักษา และเปิดเผยข้อมูล E-wallet ของคุณและเนื้อหาหากกฎหมายกำหนดไว้เช่นนั้น หรือตามคำสั่งศาลหรือโดยหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานทางกฎหมายที่มีเขตอำนาจเหนือ เรา หรือโดยการเชื่อโดยสุจริตว่าการเข้าถึงเพื่อรักษาหรือเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นตามสมควรเพื่อ: (ก) ปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมาย (ข) บังคับใช้เงื่อนไขการให้บริการนี้ (ค) ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องที่ว่าเนื้อหาใดละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก (ง) ตอบสนองต่อคำขอการบริการลูกค้าของคุณ หรือ (จ) ปกป้องสิทธิ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของบริษัท ผู้ใช้ของเราและ/หรือประชาชนทั่วไป

14. การมีส่วนร่วมของคุณต่อบริการ
 
14.1 การส่งเนื้อหาเพื่อรวมไว้ในบริการ แสดงว่าคุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีการอนุญาตที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อมอบสิทธิการใช้งานดังกล่าวแก่เรา คุณยังรับทราบและตกลงต่อไปว่า คุณคือผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อสิ่งใดก็ตามที่คุณโพสต์หรือทำให้ใช้งานได้บนหรือผ่านทางบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ลักษณะ การปลอดจากสิทธิ การตรงตามกฎหมายและข้อจำกัดทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ส่งเข้ามา คุณมอบสิทธิการใช้งานตลอดกาล ที่เพิกถอนไม่ได้ เป็นสากล ไม่ผูกขาด ปลอดค่าสิทธิ สามารถมอบสิทธิต่อไปได้ และเปลี่ยนมือได้ ให้แก่เราและผู้รับช่วงต่อ ในการคัดลอก แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ ส่งต่อ ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน สร้างงานต่อเนื่อง แสดงแก่สาธารณะ และดำเนินการต่อสาธารณะ เนื้อหาที่ส่งเข้ามาดังกล่าวบน ผ่านทางหรือที่เกี่ยวเนื่องกับบริการ ในรูปแบบสื่อใดๆ และผ่านช่องทางสื่อใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เพื่อการส่งเสริมการขายและแจกจ่ายต่อส่วนต่างๆ ของบริการ (และงานต่อเนื่องของบริการ) สิทธิการใช้งานนี้ซึ่งมอบให้โดยคุณจะระงับเมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลบเนื้อหาที่มีส่วนร่วมของคุณออกจากบริการ คุณเข้าใจว่าสิ่งที่คุณส่งเข้ามานั้นอาจถูกส่งต่อทางเครือข่ายต่างๆ และถูกเปลี่ยนเพื่อให้ตรงตามและปรับให้เข้ากับข้อกำหนดทางเทคนิค

14.2 วัสดุ ข้อมูล หรือแนวคิดใดที่คุณโพสต์บนหรือผ่านทางบริการ หรือส่งต่อมายังเรา ไม่ว่าด้วยวิธีใด (เรียกว่า “สิ่งที่ส่งมา”) ไม่ถือว่าเป็นความลับโดยเราและอาจถูกเผยแพร่หรือใช้โดยเราหรือบริษัทในเครือของเราโดยปราศจากการชดเชยหรือการรับผิดต่อคุณ ไม่ว่าด้วยจุดประสงค์ใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การพัฒนา การผลิต และการทำตลาดผลิตภัณฑ์ ในการส่งสิ่งที่ส่งมาแก่เรา คุณรับทราบและตกลงว่าเราและ/หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ อาจพัฒนาซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชั่น อินเทอร์เฟส ผลิตภัณฑ์ และส่วนปรับปรุงของสิ่งดังกล่าวโดยอิสระ ซึ่งมีลักษณะการทำงาน รหัส หรือลักษณะพิเศษอื่นตรงหรือคล้ายกับแนวคิดที่กำหนดไว้ในสิ่งที่ส่งมาของคุณ ดังนั้นคุณจึงได้มอบสิทธิการใช้งานที่เพิกถอนไม่ได้ เป็นสากล ไม่ผูกขาด ปลอดค่าสิทธิ สามารถมอบสิทธิต่อไปได้ และเปลี่ยนมือได้ ให้แก่เราและผู้รับช่วงต่อ ในการพัฒนาสิ่งที่ระบุไว้ข้างตน และเพื่อใช้ คัดลอก แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ ส่งต่อ ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน สร้างงานต่อเนื่อง แสดงแก่สาธารณะ และดำเนินการต่อสาธารณะ สิ่งที่ส่งมาดังกล่าวบน ผ่านทางหรือที่เกี่ยวเนื่องกับบริการ ในรูปแบบสื่อใดๆ และผ่านช่องทางสื่อใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เพื่อการส่งเสริมการขายและแจกจ่ายต่อส่วนต่างๆ ของบริการ (และงานต่อเนื่องของบริการ) สิทธิการใช้งานนี้ซึ่งมอบให้โดยคุณจะดำเนินต่อไปตราบเท่าที่เราตัดสินใจที่จะใช้สิ่งที่ส่งมาของคุณ ข้อกำหนดนี้ไม่ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เว้นแต่ในขอบเขตที่คุณทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวใช้งานได้แก่สาธารณะบนหรือผ่านทางบริการ

15. การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกต่อบริการและลิงก์ภายนอก
 
15.1 ผู้มีส่วนร่วมในบริการแต่ละคน ในด้านข้อมูล ข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ ซอฟต์แวร์ และเนื้อหาอื่นๆ เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ลักษณะ การปลอดจากสิทธิ การตรงตามกฎหมายและข้อจำกัดทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ส่งเข้ามา ดังนั้น เราจะไม่รับผิดชอบต่อ และจะไม่เฝ้าติดตามหรือตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอถึงความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ลักษณะ การปลอดจากสิทธิ การตรงตามกฎหมายและข้อจำกัดทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ส่งเข้ามา คุณจะไม่กำหนดให้เราต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินการหรือไม่ดำเนินการของผู้ใช้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิ่งที่โพสต์หรือทำให้ใช้งานได้ผ่านทางบริการ

15.2 นอกจากนี้ บริการอาจมีลิงก์ไปยังข้อความ วิดีโอและพอดแคสต์ (เรียกรวมกันว่า “ฟีดบุคคลภายนอก”) ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ บริการและข้อเสนอหรือลิงค์ในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก นอกจากนี้บุคคลภายนอกอาจทำให้ใช้งานได้ซึ่งฟีดและแอปพลิเคชั่นซอฟต์แวร์บนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกนั้นเอง ลิงก์ ฟีด ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ บริการและแอปพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกเหล่านี้ไม่ได้เป็นของหรือควบคุมโดยเรา แต่ดำเนินการโดย และเป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง และอาจได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์หรือกฎหมายและสนธิสัญญาว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่บังคับใช้ เราไม่ได้ตรวจสอบ และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ฟังก์ชั่นการทำงาน ความปลอดภัย บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติอื่นๆ ของบุคคลภายนอกเหล่านี้ ขอแนะนำให้อ่านข้อกำหนดและนโยบายอื่นๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์หรืออื่นๆ โดยบุคคลภายนอกดังกล่าว ในการใช้บริการ คุณตกลงว่าเราจะไม่รับผิดชอบในลักษณะใดก็ตามอันเนื่องมาจากการใช้งานของคุณหรือการไม่สามารถใช้งานฟีด เว็บไซต์หรือวิดเจ็ตใดๆ ของบุคคลภายนอก คุณรับทราบและตกลงต่อไปด้วยว่าเราอาจยกเลิกการใช้งานของคุณ หรือลบลิงก์ของบุคคลภายนอก หรือแอปพลิเคชั่นบนบริการ ตามขอบเขตที่การใช้งานนั้นละเมิดเงื่อนไขการให้บริการนี้

16. คำร้องเรียนและความคิดเห็น
 
หากคุณมีข้อร้องเรียน ความคิดเห็น หรือเชื่อว่าผู้ใช้บนแพลตฟอร์มของเราละเมิดเงื่อนไขการให้บริการนี้ โปรดติดต่อเราตามช่องทางที่จัดไว้ให้ด้านล่างนี้ ทั้งนี้ กรณีมีข้อร้องเรียนถึงเรา เราจะติดต่อหาคุณภายในเจ็ด (7) วันนับแต่วันที่เราได้รับแจ้งข้อร้องเรียนจากคุณ:

(i)       โดยใช้ฟังก์ชั่นความคิดเห็นของเราซึ่งอยู่ใต้การตั้งค่าบนแพลตฟอร์ม
(ii)      ผ่าน help@shopeepay.com
(iii)      ผ่านสายด่วนของเรา +66 (0)2 118 9170

โปรดส่งหนังสือบอกกล่าวไปที่ legalth@shopeepay.com และส่งถึง "ที่ปรึกษากฎหมาย (General Counsel)"

17. การเรียกร้องสิทธิจากการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
 
17.1 หากคุณเชื่อว่าผลงานของคุณ (ตามที่รวมไว้ในบริการ) ถูกทำสำเนา แสดง หรือแจกจ่ายในลักษณะที่เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โปรดทำหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่ของเราผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 16. ข้างต้น
 
 
17.2 การแจ้งการเรียกร้องสิทธิที่ถูกละเมิดจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่กำหนดไว้ด้านล่างและต้องรวมสิ่งต่อไปนี้อย่างครบถ้วน (ก) ลายมือชื่อจริงหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกกล่าวหาว่าถูกละเมิด (ข) คำอธิบายสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวและการระบุรูปพรรณว่าสิ่งใดในสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่อ้างว่าถูกละเมิด (ค) คำอธิบายชื่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ละเมิดอย่างแน่ชัดและตำแหน่งของงานที่ละเมิดบนบริการ (ง) ข้อมูลเพียงพอที่จะช่วยให้ เราติดต่อคุณได้ เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล (จ) ถ้อยแถลงจากคุณที่ว่าคุณมีความเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้วัสดุที่ระบุในลักษณะที่ถูกร้องเรียน ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ตัวแทน หรือกฎหมาย (ฉ) ถ้อยแถลงจากคุณที่ว่าข้อมูลในประกาศแจ้งถูกต้อง และภายใต้บทลงโทษการให้การเท็จว่า คุณได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เจ้าหน้าที่สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาสามารถติดต่อได้ผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 16. ข้างต้น เจ้าหน้าที่สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจะตอบเฉพาะการเรียกร้องสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

18.      การรับรองและการรับประกันของคุณ
 
คุณรับรองและรับประกันว่า:-
 
(ก) คุณบรรลุนิติภาวะ (และในกรณีของผู้เยาว์ ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย) มีสิทธิและความสามารถที่จะเข้าทำสัญญา เงื่อนไขการให้บริการนี้และปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้

(ข) คุณจะใช้บริการเพื่อจุดประสงค์ที่ถูกกฎหมายและตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ และกฎหมาย กฎระเบียบ ประมวลกฎหมาย คำสั่ง แนวทางปฏิบัติ นโยบายและข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมด

(ค) คุณจะใช้บริการบนอุปกรณ์ที่การใช้เช่นว่านั้นได้รับอนุญาตโดยเจ้าของอุปกรณ์แล้วเท่านั้น

(ง) คุณจะใช้บริการโดยสุจริตและตามกฎหมายและกฎข้อบังคับที่บังคับใช้ซึ่งรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงินหรือการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(จ) คุณจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการชำระเงินภาษี อากร หรือการจัดเก็บ ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆของรัฐที่อาจถูกกำหนดในบริการ
 
19. การชดใช้ค่าเสียหาย
 
คุณตกลงที่จะชดใช้ ปกป้องและทำให้บริษัท ผู้ถือหุ้น บริษัทย่อย บริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน ผู้ร่วมแบรนด์ หรือหุ้นส่วนอื่น และพนักงาน (เรียกรวมว่า “ฝ่ายที่ได้รับการชดใช้”) ด้วยค่าใช้จ่ายของคุณเพื่อให้พ้นจากการเรียกร้องสิทธิ การดำเนินการ การดำเนินคดี และการฟ้องร้องคดี รวมถึงหนี้สิน ความเสียหาย การชำระหนี้ บทลงโทษ ค่าปรับ ค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายตามสมควร และค่าใช้จ่ายในการยุติข้อพิพาทอื่นๆ) ที่เกิดแก่ฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ: (ก) การดำเนินงาน การจัดการและ/หรือการดูแลระบบบริการ โดยหรือในนามของเรา (ข) การฝ่าฝืนหรือละเมิดเงื่อนไขใดๆ ในเงื่อนไขการให้บริการนี้และนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่อ้างถึง ณ ที่นี้ (ค) การใช้หรือใช้บริการในทางที่ผิด หรือ (ง) การละเมิดกฎหมายหรือสิทธิใดๆ ของบุคคลภายนอก

20. การแยกออกจากกันได้
 
หากบทบัญญัติใดในเงื่อนไขการให้บริการนี้ถือว่าผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลใด ให้ถือว่าบทบัญญัตินั้นสามารถแยกออกจากกันได้จากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และไม่ส่งผลต่อความสมบูรณ์และการมีผลบังคับใช้ของบทบัญญัติที่เหลือ หรือความสมบูรณ์และการมีผลบังคับใช้ของบทบัญญัติที่มีปัญหาภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลอื่นใด

21. กฎหมายที่ใช้บังคับ
 
เงื่อนไขการให้บริการนี้จะอยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย

22. บทบัญญัติทั่วไป
 
22.1 เราสงวนสิทธิทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้

22.2 เราอาจแก้ไขเงื่อนไขการให้บริการนี้ได้ตลอดเวลาโดยโพสต์เงื่อนไขการให้บริการฉบับแก้ไขบนแพลตฟอร์มนี้ การใช้งานแพลตฟอร์มนี้ต่อไปของคุณหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถือว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการให้บริการฉบับแก้ไขนั้นแล้ว

22.3 คุณต้องไม่มอบหมาย ให้สิทธิการใช้งานต่อ หรือโอนสิทธิที่มอบให้แก่คุณในที่นี้หรือทำสัญญาช่วงข้อผูกพันใดๆ ของคุณ

22.4 ไม่มีสิ่งใดในเงื่อนไขการให้บริการนี้จะถือเป็นการเป็นหุ้นส่วน การลงทุนร่วม หรือความสัมพันธ์ระหว่างตัวการกับตัวแทน ระหว่างคุณ ผู้ค้าบุคคลที่ 3 และเรา และไม่มีสิ่งใดอนุญาตให้คุณสร้างภาระค่าใช้จ่ายหรือหนี้สินในนามของเรา

22.5 การไม่ดำเนินการใดๆ ของเราไม่ว่า ณ เวลาใด ที่จะบังคับใช้บทบัญญัติใดของเงื่อนไขนี้ ไม่ส่งผลไม่ว่าในทางใดต่อสิทธิของเราในการดำเนินการดังกล่าวและในภายหลังที่จะบังคับใช้บทบัญญัติดังกล่าว เว้นแต่มีการสละสิทธิไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้ง

22.6 เงื่อนไขการให้บริการนี้มีไว้เพื่อคุณและประโยชน์ของเราเท่านั้น และไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด เว้นแต่บริษัทย่อยและบริษัทในเครือของเรา (และผู้รับช่วงและผู้รับมอบหมายของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องของเราแต่ละแห่ง)

22.7 เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการนี้และข้อตกลงรวมถึงนโยบายใดๆ ที่รวมอยู่ในหรืออ้างถึงในเงื่อนไขการให้บริการนี้ ถือเป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์ และความเข้าใจของคู่สัญญาอันเกี่ยวกับบริการและแพลตฟอร์มและใช้แทนที่ข้อตกลงหรือความเข้าใจก่อนหน้านี้ระหว่างคู่สัญญาซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

22.8 คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย บทกฎหมาย ข้อบังคับและประมวลกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด ที่เกี่ยวกับการต่อต้านการติดสินบนและการทุจริต รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพระราชบัญญัติการติดสินบนของสหราชอาณาจักร กฎหมายป้องกันการทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐฯ และกฎหมายป้องกันการทุจริตของสิงคโปร์ รวมทั้งยืนยันว่าคุณได้และจะกำหนดนโยบายและระเบียบทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดดังที่ว่านี้

ข้าพเจ้าได้อ่านข้อตกลงนี้และตกลงยอมรับบทบัญญัติทั้งหมดข้างต้นและการแก้ไขบทบัญญัติใดๆ ที่จะเกิดตามมาในภายหลัง ในการคลิกปุ่ม “ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้” หรือการกระทำอื่นใดในทำนองเดียวกันด้านล่าง ข้าพเจ้าเข้าใจว่าข้าพเจ้ากำลังสร้างลายมือชื่อดิจิตอล ซึ่งข้าพเจ้าประสงค์ให้มีผลบังคับใช้เสมือนกับว่าข้าพเจ้าได้ลงชื่อด้วยตัวเอง

ฉบับปรับปรุงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564